By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"historici" » "historii", "historicky", "historicke"
1
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 135, 2016, č. 1, s. 169-171
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [22], 2012, č. 228, 29. 9., s. 13
Annotation: Rozhovor s historikem.
Article
3
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 12, 2013, č. 3/4, s. 10-14
Annotation: Rozhovor s připojeným medailonem.
Article
4
by Pánek, Jaroslav, 1947-
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016.
Annotation: Monografie se soustřeďuje na strukturální problémy historiografie právě uplynulého čtvrtstoletí; první oddíl je věnován budování organizačních...
Book
5
In: Studie z českých a slovenských dějin : sborník [samizdat]. -- Č. 11, 1982, listopad, s. 187-190
Annotation: Recenze; recenzent kritizuje ideologicky motivovaný výběr autorů a titulů.
Article
6
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 111, 12. 5., příl. Salon, č. 971, s. 5
Salon. -- 18. 5. 2016
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 234, 7. 10., s. 5
Annotation: Článek o sjezdu historiků, který pořádá Čs. společnost historická.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 239, 12. 10., s. 5
Annotation: Článek o zakončení sjezdu českých historiků.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 232, 4. 10., s. 5
Annotation: Článek o říjnovém sjezdu historiků v Praze.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 240, 14. 10., s. 5
Annotation: Článek.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 237, 10. 10., s. 3
Annotation: Článek ke sjezdu historiků.
Article
12
In: Časopis Společnosti přátel starožitností. -- ISSN 1210-924X. -- Roč. 64, 1956, č. 4, s. 245
Annotation: Recenze na uvedenou knihu.
Article
13
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 51, 1948, č. 138, 13. 6., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o oslavách konaných u příležitosti 150. výročí narození F. Palackého.
Article
14
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 51, 1948, č. 138, 13. 6., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o oslavách konaných u příležitosti 150. výročí narození F. Palackého.
Article
15
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 21, 1988, č. 7, červenec, s. 28
Annotation: Článek o vztahu B. Balbína ke Krkonoším; s otištěním českého překladu jeho latinského dopisu vrchlabskému Pavlu hraběti Morzinovi z roku...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 57, 8. 3., s. 14
Annotation: Hádanka, kdo se vlastním jménem jmenoval Bohuslav Ludvík Alois?
Article
17
by Dokoupil, Lumír, 1935-, Myška, Milan, 1933-2016
Published Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2015.
Annotation: Výběr z korespondence historiků Františka Kutnara a Jaroslava Marka započaté v souvislosti s přípravou Přehledných dějin českého a slovenského...
Book
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 20. 8. 2016
Annotation: Ukázka z debutového románu připravovaného k vydání v nakladatelství Host; s úvodní poznámkou.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 237, 10. 10., s. 5
Annotation: Článek.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 273, 24. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor s V. Vondruškou; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article