By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"historici umění" » "historii umění", "historicky umění", "historicke umění"
1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 123, 28. 5., příl. Magazín Dnes, č. 21, s. 34
Annotation: Rozhovor; mj. zmíněn básník D. Voda, s kterým má být rozhovor v příštím čísle.
Article
2
In: Texty. -- ISBN 978-80-88283-28-7. -- S. 11-12
Annotation: Laudatio k narozeninám kunsthistorika I. Kořána; s datací "Poznań, dnia 10. 09. 2015 r.".
Book Chapter
3
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 68, 2016, č. 4, s. 385-387
Annotation: Nekrolog historika umění J. Sedláka.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2015, č. 2, s. 65
Annotation: Vzpomínka na historika umění F. Dvořáka.
Article
5
In: Vital. -- Roč. 10, 2016, č. 4, prosinec 2016/únor 2017, s. 36
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 27, 2014, č. 8, 17. 4., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 262, 10. 11., s. 9
Annotation: Nekrolog k úmrtí F. Dvořáka.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 262, 10. 11., s. 9
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 189, 14. 8., příl. Pátek, č. 33, s. 22-27
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 7, červenec, s. 52
Annotation: Nekrolog J. Homolky († 27. 5. 2017).
Article
11
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 115, 2017, č. 4, prosinec, s. 1196-1197
Annotation: Nekrolog J. Homolky; připojena výběrová bibliografie.
Article
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 12, s. 9
Annotation: Zpráva o úmrtí historika umění F. Dvořáka.
Article
13
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 18, 1986, č. 10 (206), říjen, s. 5
Annotation: Přehledový článek.
Article
14
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2016, č. 55, únor, s. 5
Annotation: Nekrolog F. Dvořáka († 9. 11. 2015); vzpomínky autora na tuto osobnost.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 28, 9. 7., s. 10
Annotation: Zpráva o úmrtí 6. 7. v Praze ve věku 83 let.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 34, 20. 8., s. 6
Annotation: Vzpomínka k 5. výročí úmrtí 24. 8.; s portrétní kresbou nejmenovaného autora.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 33, 15. 8., s. 7
Annotation: Medailon.
Article
18
In: Marginálie. -- R. 2010, s. 287-289
Annotation: Jubilejní medailon (s fot.).
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 8, 1958, č. 34, 21. 8., s. 11
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2015, č. 1, s. 1-2
Annotation: Vzpomínkový medailon.
Article