By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...historiografie...
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Roč. 15, 2012, č. 1, s. 45-78
Annotation: Studie podchycující specifický systém vypovídání, který se vytvořil kolem problematiky karlštejnské manské soustavy a demonstrující, nakolik...
Article
2
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 4, 2003, č. 11, s. 26-29
Annotation: Mystifikační rozhovor o tom, jaké je to být literárním historikem.
Article
3
In: Sborník archivních prací. -- ISSN 0036-5246. -- Roč. 29, 1979, č. 2, s. 350-388
Annotation: Přehled týkající se v některých položkách též literatury.
Article
4
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 64, 1979, č. 37, 7. 11., s. 3
Annotation: Obsahový přehled.
Article
5
Published Praha : ČSAV, 1964.
Annotation: S oddílem Dějiny jazyka, knihtisku, literatury (č. 4194-4941, s. 245-248) a Dějiny hudby, divadla, filmu, rozhlasu a televize (č. 4942-5235, s. 284-298).
Book
6
In: Jednota bratrská. -- ISSN 0323-293X. -- Roč. 55, 1978, č. 2, únor, s. 29-30
Annotation: O jeho osudech a nynějším stavu.
Article
7
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 35, 1994, Heft 1, s. 105-121
Annotation: Referát vypracovaný pro konferenci Vergangenheitsbewältigung: Was kann die Geschichtswissenschaft in der Tschechoslowakei beiträgen? (viz Bohemia,...
Article
8
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 35, 1994, Heft 1, s. 122-125
Annotation: Diskusní příspěvek.
Article
9
In: Historica. Series Nova. -- ISSN 1210-8499. -- Sv. 1 (31), 1994, s. 121-141
Annotation: Soubor profilů 22 historických pracovišť v ČR (v němčině) zachycuje stav k 31. 12. 1992.
Article
10
11
In: Var. -- ISSN 1801-5565. -- Roč. 2, 1949, č. 8, 15. 4., s. 251
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Var. -- ISSN 1801-5565. -- Roč. 2, 1949, č. 9/10, 1. 6., s. 263-265
Annotation: Článek k vydání prvního svazku "Dějin národa českého", v němž Z. Nejedlý vyzdvihuje výchovnou funkci svého díla.
Article
14
In: Historica. Series Nova. -- ISSN 1210-8499. -- Sv. 2 (32), 1995, s. 249-268
Annotation: Pokračování přehledu historických pracovišť v ČR (v angličtině); první část viz Historica, sv. 1, s. 121-141.
Article
15
by Raková, Svatava, 1947-
Published Praha : Historický ústav, 2018.
Annotation: Monografie na příkladu americké historické vědy zkoumá interakci mezi společenskou poptávkou po korektní minulosti a historiografickými odpověďmi...
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 16, 2004, č. 1, s. 5-19
Annotation: Esej o možnostech vztahů mezi filmem a historiografií.
Article
20
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 5, 2004, č. 4, s. 30-34
Annotation: O současných historiografických časopisech.
Article