By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vlastivědný sborník Pelhřimovska. -- ISSN 1211-9741. -- Sv. 12, 2001, s. 137-146
Annotation: Morfologický a syntaktický rozbor textů.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 248, 23. 10., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Úvaha, v první části o kázání jako literárním žánru.
Article
3
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 126, 2003, č. 3/4, s. 188-226
Annotation: Studie s kapitolami Subjekt podavatele, Subjekt příjemce, Motiv šatu, Mezitextové navazování na bibli, Tektonika. - Kázání připojeno.
Article
4
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 63, 2005, s. 266
Annotation: Srovnání čtyř dochovaných verzí.
Article
7
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 32, 1963, č. 1, 18. 3., s. 1-16
Annotation: S doklady jazykové příbuznosti Epifaniovy a Anonymní homilie, stanovení společných rysů Chrysostomovy a Athanasiovy homilie a určení rázu odchylek...
Article
9
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 61, 1976, č. 3, 14. 1., s. 2
Annotation: Pokračování cyklu o husitských kázáních.
Article
10
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 61, 1976, č. 4, 21. 1., s. 2
Annotation: Pokračování cyklu.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 4, 24. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 517
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
by Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, NLN, 2017.
Annotation: Monografie je založena na komparativní analýze pohřebních kázání z druhé poloviny 16. a první poloviny 17. století, které byly prosloveny a...
Book
15
In: Z dejín kázňovej prózy. I.. -- ISBN 978-80-224-1781-5. -- S. 7-13
Annotation: Předmluva ke kolektivní monografii nastiňující postup českého a slovenského bádání v oblasti homiletiky a představující jednotlivé studie.
Book Chapter
16
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 8, 1999, s. 291-305
Annotation: Analytická studie.
Article
17
18
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 22, 1986, s. 163-172
Annotation: V příloze (s. 172-181) otištěna edice zkoumaného kázání, s volným českým překladem.
Article
19
by Vlčková, Michaela, 1978-
Published Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2015.
Annotation: Knižní studie zkoumá význam obřadu žehnání matky po porodu v Čechách a na Moravě v období 16.-21. století, čerpá z homiletické literatury...
Book
20
In: Z dejín kázňovej prózy. I.. -- ISBN 978-80-224-1781-5. -- S. 227-246
Annotation: Studie představující kazatelskou činnost významného obrozence.
Book Chapter