By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...hospody...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 111, 12. 5., příl. Salon, č. 417, s. 2
Annotation: Fejeton o příteli, který si čte v hospodě.
Article
2
...hospody...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 24, 20. 8., s. 4
Annotation: O hospodách, též jako literárním fenoménu.
Article
3
...hospody...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 190, 15. 8., příl. Magazín Právo, s. 28-29
Annotation: O pražských hospodách a jejich návštěvnících (zejména literátech).
Article
4
...hospody...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 197, 23. 8., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 32, s. 4
Annotation: Rozhovor o hospodě jako českém kulturním fenoménu.
Article
5
...hospody...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 2, s. 26-27
Annotation: Článek o vztahu umělců k hospodám a kavárnám, zejména v 19. století.
Article
6
...hospody...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 184, 8. 8., příl. Nedělní LN, s. 20
Annotation: Reportáž o podnicích, vyhledávaných literáty a umělci.
Article
7
...hospody...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 224, 24. 9., příl. Salon, č. 84, s. 1 a 3
Annotation: Esej; mj. o hospodě.
Article
8
...hospody...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 152, 1. 7., příl. Praha, s. D4
Annotation: Článek o oblíbených Haškových hostincích.
Article
9
...hospody...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 19, 5. 5., s. 44-47
Annotation: Populární článek o pražských hospodách a J. Haškovi.
Article
10
...hospody...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 15, 11. 4., s. 30
Annotation: Poznámka k vyd. souboru nápisů na hospodských pisoárech.
Article
11
...hospody...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 295, 19. 12., příl. Magazín Právo, s. 24-26
Annotation: Článek; mj. o J. Haškovi a imaginárním spolku Dacani.
Article
12
...hospody...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 73, 26. 3., s. C6
Annotation: Článek o oblíbených hospodách B. Hrabala.
Article
13
...hospody...
In: Bar & man. -- ISSN 1211-3433. -- R. 1998, č. 9, září, s. 17-19
Annotation: Rozhovor.
Article
14
...hospody...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 17, 20. 1., s. C4
Annotation: V. Bašta, hostinský v pražské hospodě U Tygra, vzpomíná na B. Hrabala.
Article
15
...hospody...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 5, s. 38-39
Annotation: Článek ze série o hospodách a literátech v nich, tentokrát o lhaní a přehánění.
Article
16
...hospody...
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 102-105
Annotation: O historii objektu zobrazeného v románu; přetištěno z: Echo (Náchod), č. 22/2005.
Article
17
...hospody...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 14, 2007, č. 26/27, 25. 6., s. 90-91
Annotation: Článek, připomínající Hrabalův vztah k libeňským hostincům.
Article
18
...hospody...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 178, 3. 8., příl. Styl pro ženy, s. 12-13
Annotation: Článek o J. Nerudovi a jeho vztahu k jídlu. S připojeným rozhovorem s Martinem Slezákem, majitelem pražské restaurace Konírna, a s recepty (Co...
Article
19
...hospody...
In: Opilecké historky aneb Jak se pívávalo. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva sestavovatele.
Book Chapter
20
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 105, 5. 5., s. 9
Annotation: Zpráva o chystané konferenci Hospody a pivo v české společnosti.
Article