By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 28, 1996, č. 4, s. 147-154; č. 5, s. 203-212
Annotation: Hudebně-estetická studie z konce padesátých let; ve studii použito též příkladů literárních.
Article
3
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 752-760
Annotation: Historie založení (1808-11) a stoletého působení pražské konservatoře; o její organizaci a vynikajících školách houslových a klavírních.
Article
4
In: Lada. -- Roč. 2, 1862, s. 132-133
Annotation: Článek o písni, která sloužila původně polce za základ, byla národní: Strejček Nimra koupil šimla... Polka.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 12
Annotation: Esej o metafoře "konceptuální".
Article
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 135, 13. 7., příl. Víkend, s. 8-13
Víkend. -- 13. 7. 2012
Annotation: Rozhovor s Radůzou, především o jejím soukromém životě a činnostech v oblasti hudby.
Article
7
8
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 7, 1989, č. 6, červen, s. 43-44
Annotation: Příspěvek přednesený na 13. ročníku muzikologické konference Janáčkiána (Opava).
Article
9
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 269-278
Annotation: Kapitola z českého hudebního dějepisu.
Article
10
In: Politik. -- Roč. 24, 1885, č. 113, 25. 4., s. 1-3
Annotation: Osvětlení charakteristických znaků Berliozova uměleckého projevu vůbec. Podrobný rozbor a zhodnocení partitury Berliozova Requiem.
Article
11
In: Politik. -- Roč. 24, 1885, č. 97, 9. 4., s. 1-3
Annotation: Přehled, rozbor a zhodnocení význačných hudebních skladeb, jež byly na programech koncertů a akademií pořádaných v Praze na počátku roku...
Article
12
In: Politik. -- Roč. 24, 1885, č. 162, 14. 6., s. 1-2
Annotation: Romantické vyprávění o dobrodružném setkání mladého českého konzervatoristy s domnělou italskou zpěvačkou Venatorini a jejím impresáriem,...
Article
13
In: Prag. -- Roč. 1, 1841, č. 15, 27. 1., s. 58-59
Annotation: ...Privatunterhaltung am 24. Jänner.
Article
14
In: Prag. -- Roč. 1, 1841, č. 47, 24. 3., s. 187-188
Annotation: ...Akademie des Conservatoriums der Musik am 21. März 1841.
Article
15
In: Pražské noviny. -- R. 1858, č. 134, 9. 6., s. 2-3
Annotation: O hudebníku J. Vaškovi a jeho podivném hudebním nástroji.
Article
16
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1849, č. 312, 27. 12., s. 2105
Annotation: ...provozováno dne 24. prosince v stavovském divadle.
Article
17
In: Venkov. -- Roč. 38, 1943, č. 224, 24. 9., s. 1
Annotation: O spisovatelích-hudebnících.
Article
18
In: Ženský svět. -- Roč. 25, 1921, č. 12/13, 25. 7., s. 173-175
Annotation: Životopisné údaje hudebního skladatele Glucka, zajímavé z hlediska českých kořenů: studoval v Praze, hrál v kostele u Křižovníků a Panny...
Article
19
Published Praha : Praha : ČSAV ; Ústav pro hudební vědu ČSAV, 1964-.Praha : Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR.Praha : Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR.
digitalizovaný dokument
Journal
20
Published Praha : Karolinum, 1956-2006.
Journal