By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"hudba a literatura" » "hudba ceska literatura", "hudba ruska literatura", "hudba psana literatura"
1
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. [27], 1994, č. 1, s. 24-29
Annotation: Úvaha.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 2
Annotation: Úvodník v čísle věnovaném vztahu hudby a slova.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 3, listopad, s. 280-284
Annotation: Úvaha o hudbě a podobnostech i rozporech mezi ní a literaturou.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 4, duben, s. 67
Annotation: Článek. O. Sixtová navrhuje, aby knihovny - v měnších městech často jediná kulturní centra - vyčlenily mítnost jako posluchárnu hudby, v níž...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 13
Annotation: Úvaha k tématu tohoto čísla Tvaru, kterým je vztah hudby a slova.
Article
7
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 28, 1996, č. 4, s. 147-154; č. 5, s. 203-212
Annotation: Hudebně-estetická studie z konce padesátých let; ve studii použito též příkladů literárních.
Article
8
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 752-760
Annotation: Historie založení (1808-11) a stoletého působení pražské konservatoře; o její organizaci a vynikajících školách houslových a klavírních.
Article
9
In: Lada. -- Roč. 2, 1862, s. 132-133
Annotation: Článek o písni, která sloužila původně polce za základ, byla národní: Strejček Nimra koupil šimla... Polka.
Article
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2014, č. 55/56, s. 84-85
Annotation: Přehled různých českých projektů spojujících hudbu a poezii.
Article
11
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 12
Annotation: Esej o metafoře "konceptuální".
Article
13
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 11, listopad, s. 22
Annotation: Rozhovor s hudební skladatelkou o jejím vztahu k literatuře.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 19, 12. 5., příl. Kmen, č. 19, s. 1
Annotation: Úvodník o vztahu a úrovni obou složek v oblasti různých žánrů.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 32, 8. 8., příl. Kmen, č. 32, s. 3
Annotation: O interpretačním umění a zhudebněné české poezii.
Article
16
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 7, 1982, č. 2, únor, s. 55
Annotation: Referát o mezioborovém sympoziu Hudba a literatura (Frýdek-Místek, 20.-21. 11. 1981).
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 51, 23. 12., s. 18
Annotation: Referát o sympoziu Hudba a literatura pořádaném 20.-21. 11.
Article
18
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 6, 1981, č. 11, listopad, s. 51
Annotation: O programu sympozia Hudba a literatura (Frýdek-Místek, 20.-21. 11.).
Article
19
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 4, 1996, č. 4, s. 267-273
Annotation: Studie.
Article
20
In: Zvon. -- Roč. 24, 1923/1924, č. 41, 26. 6. 1924, s. 575
Annotation: K problematice vzájemného oddalování písemnictví a hudby, jak to hodlal dokázat Mezinárodní hudební festival.
Article