By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 1, 1. 1., s. 5
Annotation: Článek o hudebním skladateli.
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 7. 2017
Annotation: Rozhovor; zejm. o Janotově hudební tvorbě. Připojena bio-bibliografická poznámka o O. Janotovi.
Article
3
In: Vital plus. -- Roč. 5, 2011, č. 4, listopad, s. 7-10
Annotation: Rozhovor.
Article
4
by Mihule, Jaroslav, 1930-
Published Polička : Praha : Městská knihovna Polička ; Argo, 2015.
Annotation: Eseje o hudbě i obecnějších tématech; obsahuje rejstřík.
Book
5
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 28, 2017, č. 14, 4.-10. 4., s. 13
Annotation: Rozhovor s hudebním skladatelem a autorem cestopisů. Připojena biografická poznámka (*5. 7. 1980, Litomyšl).
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 27, 1. 2., s. 12
Annotation: O spolupráci L. Janáčka s Lidovými novinami.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 241, 14. 10., s. 4
Annotation: Zpráva o hudebním večeru, kde se přehrávaly skladby na slova hornické poesie.
Article
8
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- Roč. 30, 1989, č. 3, březen, s. 28-29
Annotation: Článek o J. Šlitru.
Article
9
by Korte, Oldřich František, 1926-2014
Published Praha : Nadace Lyry Pragensis, 1996.
Annotation: Kniha o I. Hurníkovi a o přátelství s ním; s poznámkou o autorovi (s. 108-109).
Book
10
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 4, 1954, č. 26, 1. 7., s. 8-9
Annotation: Vzpomínky.
Article
11
In: Směna. -- Roč. 4, 1951, č. 5, 14. 3., s. 8-9
Annotation: Stať o symfonické básni B. Semtany "Má vlast".
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 172, 26. 7., s. 1
Annotation: Nekrolog o Vítězslavu Novákovi.
Article
13
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 41, 1932, č. 173, 23. 7., s. 2
Annotation: Odůvodnění návrhu analogií s příjmy hudebních skladatelů díky jejich organisaci. tantiémy.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 38, 14. 2., s. 9
Annotation: Sloupek připomínající výročí úmrtí J. Šlitra.
Article
15
16
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [1], 1945/1946, č. 3, leden 1946, s. 140-142
Annotation: Vzpomínka na Jaroslava Ježka.
Article
17
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 199, 28. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 33, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 33, 28. 8.
Annotation: Báseň; s věnováním B. Martinů.
Article
18
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 36, 2021, č. 124, podzim, s. [21]-30
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 30).
Article
19
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 14, 2015, č. 36, 3. 9., s. 10-16
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Vzpomínka k 11. výročí úmrtí.
Article