By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 6, 8. 1., s. 3
Annotation: Krátké humorné poznámky F. Listopada k dobovému dění.
Article
2
by Hrych, Ervín, 1929-
Published Praha : Marsyas, 1994.
Annotation: Encyklopedie humoru (též českého), s ukázkami.
Book
3
In: Almanach Kmene 1937. -- R. 1937, jaro, s. 102-163
Annotation: Humorné inzeráty začínající např. : Domácí výrobky Musy dramatické nabízí P. T. konsumentům..., nebo Filmový pracovník, dosud netrestaný...
Article
4
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 477, 24. 9.
Annotation: Causerie o vtipech a anekdotách.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 4, duben, s. 163-164
Annotation: Glosy o humoru.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 293, 22. 12., s. 10
Annotation: Úvaha o úsměvu.
Article
7
online
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1977, č. 2, s. 26-27
Annotation: Gag o podstatě humoru s přidanou humornou historkou.
Article
8
by Michálek, Miroslav, 1954-
Published [Praha] : KANT, 2020.
Annotation: Soubor fejetonů zakončených vždy krátkou básní; s úvodem autora "Kterak dva omyly mou duši omyly" (s. 7-9), Poznámkou autora (s. 105) a komentářem...
Book
9
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 49, 8. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 1
Annotation: Sloupek o humoru.
Article
11
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 28, 1976, č. 7/8, červenec/srpen, s. 57
Annotation: Výňatky z diskusního příspěvku šéfredaktora Eulenspieglu na konferenci delegátů stranické organizace berlínského nakladatelství.
Article
12
In: Stadt und Land. -- R. 1848, č. 5, 13. 7., s. 40
Annotation: Dva vtipy. 1. Keine erste Kammer. 2. Gestern Abend musste ich... První na dvoukomorový sněmovní system; podepsán Magensaft, Arbeiter und Wahlmann....
Article
13
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 33, 1924, č. 76, 1. 4., s. 2
Annotation: Článek je zaměřen hlavně na filmové veselohry.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 68, 20. 3., s. 1-2
Annotation: Fejeton o německých vtipech a humoristických časopisech.
Article
15
In: Doutník [samizdat]. -- Č. 3, 1975, s. [16]-[17]
Annotation: Úvaha s citacemi o černém humoru.
Article
16
In: Moravská Orlice. -- Roč. 19 (28), 1890, č. 65, 19. 3., s. 9; č. 67, 21. 3., s. 5
Article
17
In: Hlas národa. -- R. 1888, č. 205, 25. 7., odpolední vydání
Annotation: Ukázka anonymní žertovné básně, v níž je vedle slov vtipně použito též různých typografických značek nahrazujících slova:
Article
18
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 10, 1982
Annotation: Dopisy z dubna 1963. B. Connor žádá jako šéfredaktorka McCall´s Magazine, aby jí Marx odpověděl na několik otázek ohledně automobilismu, Marx...
Article
19
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 10, 1982
Annotation: Humorný dopis o dětství a dospívání G. Marxe, u jehož čtení nevíme, co je realita a co ne.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 8, 1997, č. 19, 6. 5., s. 10
Annotation: Článek o humoristických časopisech.
Article