By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Witiko. -- Roč. 3, 1931, s. 338-339
Annotation: 22 poznámek z pracovního sešitu autora dramatu z doby husitských válek v Čechách, Ramphol Gorenz. Ein Schauspiel aus Böhmen in fünf Akten, mit...
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 60, 1920, č. 145, 29. 5., vzdělávací příloha, s. 9
Article
3
In: Časopis českého studentstva. -- Roč. 2, 1890, č. 5, 3. 4., s. 99-100
Annotation: M. j. zpráva, že na hradeckých středních školách je propagována anonymní brožura "Kdo byli husité", tupící husitství. Po konfiskaci 2. vydání.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 44, 21. 2., příl. Orientace, s. xi
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Vesna Kutnohorská. -- Roč. 1, 1868, č. 50, 30. 12., s. 245-246
Annotation: Bouřlivé válečné období v husitské době, které postihlo Kutnou Horu.
Article
6
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 3, 1955, č. 1, s. 4-30
Annotation: Studie analyzuje národnostní otázku v husitském revolučním hnutí.
Article
7
8
In: Index. -- Roč. 2, 1930, č. 11/12, s. 86-89
Annotation: Husitský zpěvník. Špalíček, sv. 8. Praha, K. Reichel 1930.
Article
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 54, 1968, č. 3, s. 195-201
Annotation: Přehled ohlasů husitské revoluce v soudobém slovanské světě.
Article
10
In: Witiko. -- Roč. 3, 1931, s. 297-337
Annotation: Drama. Z rukopisu úplný text dramatu: Ramphold Gorenz. Ein Schauspiel aus Böhmen in fünf Akten mit einem Vorspiel; hra z doby husitských válek v...
Article
11
In: Moravský Národní List. -- Roč. 5, 1855, č. 17, 28. 2., s. 67
Annotation: Hlas jednoty katolické vypisuje v roč. 1855 dobu husitskou; v Banské Bystrici vydává Slota J. Cyrilla a Methoda, časopis katolický pro církev a...
Article
12
In: Čechische Revue. -- Roč. 3, 1910, s. 109-124
Annotation: Povahopis kraje a jeho obyvatelstva, poznamenaného tradicí husitskou a českobratrskou, a také zádumčivostí "nekonečných lesů".
Article
13
In: Český časopis historický. -- Roč. 38, 1932, s. 637-640
Annotation: Titz Karel ve své výše uvedené práci se zabývá také původem a využitím slova "tábor", čímž nevědomky potvrzuje, že RK i RZ jsou falsa.
Article
14
In: Hlasy ze Siona. -- Roč. 10, 1870, č. 8, 15. 4., s. 63-64
Annotation: Článek; 1. První mučedlníci husitští. Roku 1412 popraveni tři chasníci z Prahy za protest proti odpustkům. Druhá část článku není otištěna....
Article
15
In: Slovácko. -- ISSN 0583-5569. -- Roč. 8/9, 1966/1967, s. 72-78
Annotation: Studie o ohlasu husitství ve slovenské pověsti.
Article
16
17
In: Pokrok. -- R. 1871, č. 342, 10. 12., s. 3
Annotation: Palacký František zaslal zemskému výboru přípis, v němž oznamuje že bude pokračovat ve vydávání pramenů české historie v: Archiv český...
Article
18
In: Světozor. -- Roč. 3, 1869, s. 192
Annotation: Zpěvy staročeské, kostelní a husitské. Lipsko, Karel Riedel 1869.
Article
19
In: Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. -- Roč. 10, 1788, sv. 4, s. 300-343
Annotation: 1. Die böhmischen Pikarden kamen nicht aus der Pikardie. 2. Die böhmischen Pikarden des 15ten Jahrhunderts, sind nicht Ueberbleibsel der Begarden des...
Article
20
In: Český svět. -- Roč. 17, 1920/1921, č. 19, 27. 1. 1921, s. 5
Annotation: O literárním díle husitského znalce: Kuffner Hanuš u příležitosti jeho šedesátin.
Article