By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 32, 2021, č. 19, 13. 5., s. 55
Annotation: Recenze na knihu P. Čorneje "Husitská revoluce - stručná historie".
Article
2
3
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [6], 2019, č. 4, duben, s. 76-82
Annotation: Rozhovor s historikem P. Čornejem o husitství, hustitských válkách a náboženských reformách; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 79).
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 81, 8. 4., příl. Salon, č. 1220, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
5
by Čornej, Petr, 1951-
Published Praha : Paseka, 2021.
Annotation: Monografie populární formou osvětluje evropský kontext událostí, náboženské souvislosti, vojenskou strategii husitů i jejich protivníků a význam...
Book
6
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 2. 6. 2015
Annotation: Kritická recenze na uvedený film. M. Bartlová upozorňuje, že "filmové zpracování příběhu Jana Husa zamlčuje podstatné okolnosti jeho života,...
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 278, 30. 11., s. 12
Novinky.cz [online]. -- 2. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s autorem monografie "Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka".
Article
8
online
In: Poznańskie Studia Slawistyczne. -- ISSN 2084-3011. -- R. 2018, č. 14, s. [53]-64
Annotation: Studie o osudech tzv. textu F, který je součástí "Starých letopisů českých". Rukopis popisuje dějiny českých zemí v období 1393-1453 s důrazem...
Article
9
by Vodička, Ondřej
Published Praha : NLN, 2019.
Annotation: Monografie shrnuje poznatky o emigraci a exilových osudech katolického kléru z Čech a Moravy za husitských válek; s dokumentačními přílohami:...
Book
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., příl. Salon, č. 1160, s. 16
Salon. -- 25. 2. 2020
Annotation: Recenze.
Article
11
by Čornej, Petr, 1951-
Published Praha : Paseka, 2019.
Annotation: Monografie je věnována životu a činnosti husitského vojevůdce J. Žižky v kontextu českých dějin 14. a 15. století s příležitostnými citacemi...
Book
12
online
In: iRozhlas [online]. -- 6. 9. 2020
Annotation: Článek o P. Čornejovi a jeho knize "Jan Žižka"; připojen audiozáznam rozhovoru s autorem knihy.
Article
13
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 28, 2020, č. 1, s. 313-319
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 5, květen, s. 44
Annotation: Recenze na knihu P. Čorneje "Jan Žižka : život a doba husitského válečníka".
Article
16
by Dvořák, Otomar, 1951-
Published Praha : Lirego, 2020.
Annotation: Kniha zpracovaná na základě dokumentárního seriálu televizního kanálu Cs-film vypráví životní příběh J. Žižky z Trocnova na pozadí míst...
Book
17
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 50, 28. 2., příl. Pátek, č. 9, s. 6-11
Pátek. -- 28. 2. 2020
Annotation: Rozhovor s historikem P. Čornejem o J. Žižkovi a husitství; připojena biografická poznámka (s. 8).
Article
18
In: Kalendář [samizdat]. -- R. [1985], s. 41-44
Annotation: Úryvky z židovské kroniky, jež reflektuje i nežidovské dějiny, zde konkrétně události vzahující se k husitství a husitským válkám; s bio-bibliografickou...
Article
19
In: Tajemství Prokopa Velikého. -- S. 221-227
Annotation: Doslov autora; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter