By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 48, 28. 11., s. 9
Annotation: Studie o vztahu vědy a ideologie.
Article
2
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 8, [1981], s. 25-26
Annotation: Úvaha o smyslu lidské existence a reprezentaci totality v náboženství, filozofických směrech, politologii a sociologii.
Article
3
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 20, 16. 5., s. 10
Annotation: Přetisk Čapkova článku z roku 1924.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1982, č. [5], květen, s. [77]-[84]
Annotation: Recenze ideově poplatného románu.
Article
5
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [30], zima 1984/1985, s. [14]-[16]
Annotation: V tomto dopise se Štogr zamýšlí nad významen slovesa "vědět" a rozlišuje mezi frází "Ví svý" od "Myslí si svý", která podle něj nepomáhá...
Article
6
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 273, 23. 11., s. 7
Annotation: Článek o diskusi, která probíhala v Tvorbě a jiných časopisech o vztahu umění ke světovému názoru.
Article
8
In: Klíč k realitě : antologie tvorby Surrealistické skupiny z let 1989-90 [samizdat]. -- S. 29-[31]
Annotation: Experimentální texty-komentáře vztahující se ke zde reprodukovaným obrazům (s. [31]); jde o výsledek kolektivní hry založené na surrealistické...
Book Chapter
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 11/12, s. 151-156
Annotation: Esej o socialistické kultuře.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 610-613
Annotation: Studie vymezující se vůči "staré" poezii (existencialistické, tzv. formalistické, vulgární a "sektářské") a poezii, jež se "odvrací od aktuálních...
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 33, 1998, č. 10, s. ?
Annotation: Srovnání budovatelských románů padesátých let s díly z období normalizace.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 47, 25. 11., s. 10-11
Annotation: Esej v seriálu Jaká je česká literatura posledních šedesáti let?
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 77, 30. 3., s. B9
Annotation: Článek k novému vydání kultovní hudební nahrávky.
Article
15
by Bukovský, Miroslav, 1921-
Published Praha : Horizont, 1978
Annotation: Studie s kapitolami Marxisticko-leninská koncepce kultury a kulturní politiky, Kritika buržoazních, revizionistických a oportunistických koncepcí...
Book
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 35, 30. 8., s. 6-7
Annotation: K ideovým zápasům v šedesátých a sedmdesátých letech.
Article
17
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 429-438
Annotation: "Je nasnadě, že se románské národy, u nichž renesance vznikla (Italové) a k nimž se nejdříve a nejvíce rozšířila (Francouzi), dědicové...
Article
18
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [71]-[75]
Annotation: Úvaha o krizi lidských hodnot.
Article
19
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 48], zima 1987/1988, s. 24
Annotation: Reakce na článek z č. 47 o chystané přehradě na Berounce, o níž se v poslední době píše příliš pateticky. Anonymní názor Štogrovi vytýká,...
Article
20
Annotation: Sborník příspěvků ze semináře konaného 19. 3. 1974 v Domě sovětské vědy a kultury v Praze.
Book