By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 4, duben, příl. Interview, s. 6
Annotation: Rozhovor s ilustrátorem J. Šalamounem, mj. o jeho výtvarné a literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka, s fot.
Article
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 26, 2016, č. 2, 2. 2., s. 44-48
Annotation: Rozhovor s J. Grusem o jeho /nejen komiksové) tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 46), s fot.
Article
3
In: Kulturně politický kalendář. -- ISSN 0454-5931. -- Roč. [2], 1954, č. [1], s. 181
Annotation: Medailon českého ilustrátora Adolfa Kašpara doplňující kulturní kalendárium pro rok 1954.
Article
4
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 4, 1967, č. 6/7, červen/červenec, s. 16
Annotation: Vyznání ilustrátora románu Tělo.
Article
5
In: Průvodce obrazy světa. -- S. 2
Annotation: Předmluva autorky; s návodem k použití (s. 3-5).
Book Chapter
6
In: Bratr Dominik. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
7
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 24, 1951, č. 3/4, 1. 4., s. 65-72
Annotation: Stať vypisuje Jiráskovy knihy, které vyšly s ilustracemi. Jmenuje ilustrátory, popisuje ilustrace.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 195, 21. 8., s. 2
Annotation: Článek o ilustrátorech díla A. Jiráska, zejm. Mikuláši Alšovi a Vlastimilu Radovi.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 11, 1955, č. 57, 8. 3., s. 4
Annotation: Glosa o V. Fialovi.
Article
10
In: A bůh si zastřel tvář. -- s. 211-213
Annotation: Doslov; - s Ediční poznámkou (s. 214-217, obsahuje medailon autora /s jeho fot. na 4. s. obálky/ a ilustrátorky).
Book Chapter
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Glosa.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 6, 1950, č. 61, 12. 3., s. 4
Annotation: Článek o Alšových ilustracích ke knihám A. Jiráska.
Article
13
In: Takový sníh už nepadá. -- s. 133-139
Annotation: Doslov k souboru drobných rodinných příběhů na pomezí povídek a memoárů obsahuje vzpomínky herce T. Töpfera, režiséra K. Weinlicha, redaktorky...
Book Chapter
14
In: Matoucí encyklopedie. -- S. [144]
Annotation: Doslov k humoristické encyklopedii; s bio-bibliografickými poznámkami o ilustrátorovi (s. [142]) a o autorovi (s. [143], s jeho kresebným portrétem).
Book Chapter
15
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 22. 8. 2013
Annotation: Rozhovor mezi spisovatelkou a ilustrátorem nad jejich společnou knihou.
Article
16
In: Hodinky s ohňostrojem. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o autorovi a ilustrátorovi.
Book Chapter
17
In: Strašné pověsti české aneb Hrdinné příběhy Bohemanů uprostřed Evropy. -- S. 313-[315]
Annotation: Autorův doslov k humoristickému převyprávění starých českých dějin; s bio-bibliografickými poznámkami O autorech (4. s. obálky).
Book Chapter
18
In: Zuza v zahradách. -- Nestr.
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce a ilustrátorce.
Book Chapter
19
In: Ať hodí kamenem. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s obdobnou poznámkou o ilustrátorovi (zadní záložka).
Book Chapter
20
In: Polotec. -- S. 128
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o autorovi a ilustrátorovi.
Book Chapter