By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 59, 1951, č. 53, 4. 3., příl. Kulturní neděle, s. 5
Annotation: Redakční článek o knižních ilustracích, zejména Mikoláši Alšovi.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 597-598
Annotation: Úvaha (z básníkovy pozůstalosti) o "Obrázích ze Slabikáře" Mikoláše Alše.
Article
3
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 67, 1951, č. 29, 4. 2., s. 6
Annotation: Zpráva o konání výstavy ilustrací Mikoláše Alše.
Article
4
In: Směna. -- Roč. 4, 1951, č. 4, 28. 2., s. 3.
Annotation: Článek o významu tvorby A. Aleše. Vyzdvihuje zejména nepochopení Alšovy tvorby buržoazií v 80. a 90. let 19. století.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 67, 1951, č. 29, 4. 2., s. 6
Annotation: Článek o významu výtvarného a ilustrátorského díla Mikoláše Alše.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 67, 1951, č. 29, 4. 2., s. 6
Annotation: Esejistické zamyšlení nad významem výtvarného díla Mikoláše Alše.
Article
7
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 2, s. 148
Annotation: Článek o sekeromlatu z pozůstalosti M. Alše.
Article
8
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 234, 7. 10., s. 2.
Annotation: Zpráva informuje o ustavení Společnost Mikoláše Alše. Stalo se tak u příležitosti konání výstavy Monumentální Mikoláš Aleše.
Article
9
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 227, 28. 9., s. 3.
Annotation: Vzpomínkový článek
Article
10
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 4, 1956, č. 5, květen, s. 201-204
Annotation: Článek k ilustracím českých pověstí a jejich využití ve výuce.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 195, 21. 8., s. 2
Annotation: Článek o ilustrátorech díla A. Jiráska, zejm. Mikuláši Alšovi a Vlastimilu Radovi.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 152, 23. 6., s. 3
Annotation: Poznámka.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 6, 1950, č. 61, 12. 3., s. 4
Annotation: Článek o Alšových ilustracích ke knihám A. Jiráska.
Article
14
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 10. 2013
Annotation: Zpráva při příležitosti 100. výročí úmrtí připomíná osobnost M. Alše; připojena ukázka ze souboru pohádek "Alšovy pohádky".
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 7, září, s. 296-300
Annotation: Studie se zabývá různými Jiráskovými ilustrátory, především pak M. Alšem. Autor také často cituje ze vzájemné korespondence romanopisce...
Article
16
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 258, 6. 11., s. 2.
Annotation: Zpráva informuje o pořádání Alšova týdne, který přilákal i více návštěvníků na výstavu "Monumentální Mikoláš Aleš".
Article
17
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 5, 1952, č. 1/2, s. 69
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 26, 31. 1., příl. Rodina Dnes, č. 5, s. 20-21
Annotation: Soubor poznámek doplňují medailony F. Šrámka a M. Alše (s. 21).
Article
19
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 23, 6. 6., s. 243-244
Annotation: Referát o dvou výstavách související s knižní kulturou.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, s. 6-10
Annotation: Studie o tvorbě spisovatele a ilustrátora, jejich vzájemném vztahu a spolupráci na knihách pro děti.
Article