By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2017, č. 503, 4. 9., s. 20-23
Annotation: Diskuse o stavu české ilustrace. V. Mezuláníková a I. Polanská jsou organizátorky festivalu ilustrace LUSTR, jehož 4. ročník proběhne v Praze...
Article
2
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 5, 1957, č. 2, únor, s. 46-54
Annotation: Článek o výtvarném umění jako doprovodu literárního textu.
Article
3
In: Hlasy od Lužnice. -- Roč. 2, 1886, č. 15, 17. 7., s. 69
Annotation: K novému vydání díla Rukopis Královédvorský s ilustracemi Josefa Mánesa v nakladatelství F. Šimáčka. Vysoko ohodnoceny zvláště ilustrace....
Article
4
In: Podřipan. -- Roč. 4, 1873, č. 3, 8. 2., s. 3
Annotation: K chystanému ilustrovanému vydání: Rukopis Královédvorský.
Article
5
In: Zlatá Praha. -- Roč. 34, 1916/1917, č. 17, 24. 1. 1917, s. 404
Annotation: Kobliha cítil se váben k básni mladého Hlaváčka a proto zobrazil Pohádkové město, sen z: Hlaváček Karel básně.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 264, 5. 11., s. 3
Annotation: O výstavě Knižní ilustrace 1953 v galerii Kniha na Národní třídě.
Article
7
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [7], 2021, č. 6, červen, s. 24-31
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou T. Basařovou o tom, jak vzniká ilustrace a jak je na českém trhu placena; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 27).
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 3, 20. 1., příl. Kmen, č. 3, s. 4
Annotation: Rozhovor o práci na ilustracích knihy.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 5, květen, s. 266-274
Annotation: Přehledová stať pokrývající období 1945-1985.
Article
10
In: Čas. -- Roč. 14, 1900, č. 82 (197), 20. 12., s. 2
Annotation: Poznámka o článku na uvedené téma, které v německém časopise Das literarische Echo uveřejnil O. Bie.
Article
11
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 18. 3. 2014
Annotation: Recenze na výtvarnou monografii o malíři a ilustrátorovi P. Čechovi "ZOOOM²".
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 68, 21. 3., s. 5
Annotation: O výstavě v Mánesu.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 71, 22. 3., s. 1
Annotation: Báseň, připojena ilustrace V. Sedláčka.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 25, 18. 6., s. 2
Annotation: O úrovni polygrafie a knižní ilustrace.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 53, 31. 12., s. 7
Annotation: Referát o vystaveném souboru, součásti výstavy "Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění" v Kinského paláci...
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 12, listopad 1957, s. 365-367
Annotation: Úvaha o významu a ideálních parametrech tohoto typu knih pro nejmenší děti.
Article
17
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 89, 2013, č. 6, s. 4
Annotation: Článek.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 287-288
Annotation: Glosa k různým chybám ilustrátorů v nově vydávaných knihách.
Article
19
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 48, 1994, č. 51, 8. 12., s. 22-23
Annotation: Rozhovor s ilustrátorkou převážně dětských knih (osmkrát získala ocenění v soutěži o nejkrásnější knihu).
Article
20
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 56, 1995, č. 3, září, s. 174-189
Annotation: Text přednášky proslovené v Jazykovědném sdružení v Praze dne 8. 12. 1994.
Article