By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"informační technologie" » "informační terminologie"
1
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 45-52
Annotation: Esej mapující rozvíjení nových komunikačních technologií.
Article
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 11, 2012, č. 67, duben, s. 21-22
Annotation: Úvaha o digitálních technologiích, bioproduktech a selském rozumu; s datací "březen 2012".
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 28-29
Annotation: Úvodník k tématu čísla: Literatura a stroje.
Article
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 8 (25), 2016, n. 3, s. 104-114
Annotation: Studie se věnuje interdisciplinární a metodologické povaze vztahu filizofie a digital humanities. Autor analyzuje pět modů propojení informačních...
Article
5
by Boden, Margaret A., 1936-
Published Oxford : Oxford University Press, 2016.
Annotation: Monografie se věnuje konceptu umělé inteligence, který podněcuje filosofické debaty týkající se povahy mysli, inteligence a jedinečnosti lidských...
Book
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 41
Annotation: Článek o digital humanities.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 18. 9. 2009
Annotation: Studie se zabývá novou podobou veřejných knihoven, které už neslouží jen jako místo, kde se lize půjčit knihy, ale také jako místo setkávání,...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 17, 2016, č. 2, únor, s. 2-3
Annotation: Úvodník o využití technologií při psaní poezie.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 30-36
Annotation: Článek se věnuje vztahu mezi literaturou a počítačem, mj. o strojově produkované literatuře; připojeny poznámky k aplikacím souvisejícím...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 2, 17. 2., s. 37
Annotation: Rozhovor, mj. o digital humanities v českém prostředí.
Article
11
In: Tvůrce jako předmět dějin umění : pozice autora po jeho "smrti" : sborník 6. sjezdu historiků umění, Praha, 20.-21. září 2018. -- ISBN 978-80-88283-35-5. -- S. 136-144
Annotation: Studie pojednává o rozvíjející se oblasti komputačního (permutačního) umění, které rovněž problematizuje pojetí autora jako svrchovaného...
Book Chapter
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 187-190
Annotation: Studie se věnuje možnostem využití Korpusu českého verše při analýze sbírky básní "Pohádky krve" K. Tomana.
Article
13
online
Webarchiv
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Vol. 29, 2019, iss. 58, December, s. 7-31
Annotation: Studie o užití zvukových efektů v dílech avantgardních umělců ve 20. a 21. století. Práce se zaměřuje na dva typy zvukových efektů: změť...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 1, únor, s. 108-117
Annotation: Úvaha nad knihou K. Sgallové "O českém verš", autor charakterizuje její postavení v poválečném výzkumu českého verše a vyzdvihuje její důraz...
Article
15
Annotation: Sborník studií a rozhovorů je příspěvkem k diskusi o třídění, strukturování a vizualizaci dat; obsahuje studie o historii zobrazování informací,...
Book
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 387-390
Annotation: Článek o stavu informačních technologií a knihovnictví na konci 80. let a jejich proměnách po roce 1989.
Article
17
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article