By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 18, 1947, č. 145, 22. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o chystaném zřízení Ústavu pro českou literaturu a přípravě jeho statutu.
Article
2
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 72, 1953, č. 3/4, s. 403-406
Annotation: Článek k založení a rozvoji osvětově kulturní instituce.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 83, 7. 4., s. 2
Annotation: Článek o právním rámci dobové divadelní činnosti a divadelních organizacích.
Article
4
Published Praha : Akademie věd České republiky, 1993-2016.Praha : Středisko společných činností AV ČR.
Journal
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1804-820X. -- Roč. 1946, č. 3/4, s. 33-34
Annotation: Článek o mechanismech finanční podpory kulturních institucí.
Article
6
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 120, 6. 10., s. 494
Annotation: Znění petice od: Slovanská Lípa k ministerstvu, aby důstojníci odsouzení k pevnostnímu věznění pro účast na svatodušních událostech byli...
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 97, 25. 4., s. 5
Novinky.cz [online]. -- 25. 4. 2020
Annotation: Článek informujících o komplikacích spojených s opětovným otevřením knihoven po uzavírce způsobené pandemií koronaviru.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, 5. 4., s. 7-8
Annotation: Dokument.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 17, 24. 4., s. 3
Annotation: O jednání pléna ÚV SČSS na Dobříši 21. - 22. 4. a personálním složení svazu a jeho orgánů.
Article
10
In: Venkov. -- Roč. 18, 1923, č. 22, 28. 1., s. 7
Annotation: O poradách, které mají vést k ustavení: Tylova společnost v Praze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 389, 6. 8., s. 1-2
Article
12
In: Cesta. -- Roč. 11, 1928/1929, č. 6, s. 91-93
Annotation: Pisatel kritisuje ustavení: Umělecká rada, její složení i jednotl. členy, mezi nimiž jsou z literárních osobností...
Article
13
In: Literární noviny. -- Roč. 2, 1928, č. 20, s. 4
Annotation: K programu: Umělecká rada.
Article
14
In: Literární noviny. -- Roč. 2, 1928, č. 19, s. 3
Annotation: Manifest. Podepsáno 62 kulturních pracovníků a umělců. V Praze 31. 10. 1928. Umělecká rada.
Article
15
In: Literární noviny. -- Roč. 3, 1929, č. 6, s. 2
Annotation: Umělecká rada.
Article
16
In: Zvon. -- Roč. 29, 1928/1929, č. 10, 15. 11. 1928, s. 139
Annotation: Záporná poznámka k utvoření: Umělecká rada pro její stranické zaměření.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 32, 1892, č. 14, 14. 1., s. 4
Annotation: Dnes přednáší na schůzi spolku Slavia JUC. Tůma o Slovensku.
Article
18
In: Doba. -- Roč. 1, 1934/1935, č. 13/14, listopad 1934, s. 208
Annotation: Levá fronta pořádá diskusní večery vždy v pondělí ve 20. hod. v klubovně kavárny Louvre; dosud uspořádala pět večerů.
Article
19
In: Národní osvobození. -- Roč. 5, 1928, č. 346, 15. 12., s. 4
Annotation: O plenární schůzi: Umělecká rada 28. 11. 1928 na níž byly vytyčeny směrnice její činnosti. Novými členy se stali také...
Article
20
In: Brejle. -- Roč. 2, 1861/1862, s. 103
Annotation: "Proč pak nazývá: Dr. Pinkas ten nový spolek, jejž zaraziti chce, únorovým? Vždyť již máme duben. " - "Blázínku, kdyby jej nazval aprilovým,...
Article