By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 43-51
Annotation: Studie věnovaná ilustracím k rozličným verzím velkého vyprávění českých národních dějin a otázce, jaký typ kulturní paměti takové reprezentace...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 59-61
Annotation: Úvodní komentář ke studii W. Wolfa o intermedialitě (s. 62-85).
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 145-147
Annotation: Referát o sympoziu Intermedialita.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 9, s. 63
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
by Wolf, Werner, 1955-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013.
Annotation: Studie věnovaná analýze a možnostem využití popisu v literatuře, ale i v jiných druzích médií (malířství, hudba).
Book
6
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 28, 2018, č. 57, s. 170-172
Annotation: Recenze.
Article
7
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 23, 2013, č. 3, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 281-285
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 2, s. 196-198
Annotation: Recenze anotující níže zmíněnou knihu.
Article
11
12
In: Týdny v páru. -- ISBN 978-80-7465-445-9. -- S. 110
Annotation: Doslov o propojování textové a obrazové složky v experimentálním díle J. Benka.
Book Chapter
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 268-272
Annotation: Recenze.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 25, 5. 12., s. 29
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
15
In: O interpretácii umeleckého textu. -- ISBN 978-80-558-0715-7. -- Roč. 2014, č. 27, s. 42-52
Annotation: Podle autorky posiluje intermedialita estetický zážitek dětských čtenářů.
Article
16
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 15, 2012, č. 2, s. 129-131
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- Roč. 19, 2019, č. 1/2, s. 92-95
Annotation: Studie analyzuje potenciál intermediality v didaktice. Na příkladu knihy "Proč obrazy nepotřebují názvy" ukazuje možnosti komunikace se čtenářem...
Article
18
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 1, s. 3-15
Annotation: Studie se věnuje stírání hranic mezi vizuálním, slovesným a syntetickým uměním a jejich vzájemnému prolínání jako součástí procesu intermediality,...
Article
19
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 19, 2016, č. 2, s. 18-24
Annotation: Studie se věnuje praxi popisného slohového postupu ve školách. Autorky vycházejí z konfrontace s náměty obsaženými v příručce "Tvořivý...
Article
20
Annotation: Sborník ze stejnojmenné konference obsahuje rozšířené verze referátů; s uvedenými příspěvky.
Book