By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"internetové zdroje" » "internetové zdroj"
1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 8, 21. 2., s. 3
Annotation: Poznámka o obsahu internetového vydání Literárních novin, přístupném na www.literarky.cz.
Article
2
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 12, 2008, č. 4
Annotation: Zpráva o založení webu o Františku Bartošovi a jeho díle, který obshauje mj. bibliografii Bartošova díla, soupis sekundární literatury a přehled...
Article
3
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 10. 2015
Annotation: Komentář ke spuštění nové verze Portálu české literatury CzechLit, autorka komentuje obsah webu a jeho využitelnost zejm. pro zahraniční nakladatele...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 296, 19. 12., s. A2
Annotation: Článek o zveřejnění archivu rukopisů, nahrávek a fotografií V. Havla, který V. Hanzel vystavil v podobě "multimediálního deníku" na stránkách...
Article
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 16. 3. 2017
Annotation: Komentář ke způsobu, jakým celostátní deníky (resp. jejich online mutace) informují o akci "Velký knižní čtvrtek".
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 13, 23.-29. 3., s. 60
Annotation: Zpráva o online zpřístupnění knih a novin v období nouzového koronavirového stavu, které poskytla Národní knihovna.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 52, 2017, č. 5/6, s. 108-112
Annotation: Esej o mediálním a informačním prostředí v době digitálních technologií. Autoři si všímají změn v komunikaci na globální úrovni, která...
Article
8
online
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 34, 2020, č. 2, s. 26-29
Annotation: Článek o vývoji digitálních knihoven v České republice v době pandemie Covid-19.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 295, 18. 12., s. A3
Annotation: Článek ke 3. výročí úmrtí V. Havla; mj. k výzkumům věnovaným jeho osobnosti, dílu a odkazu. Připojena poznámka "Havel dnes promluví. Jeho...
Article
10
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 6. 3. 2011
Annotation: Článek představuje projekt Národní digitální knihovny.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 409-437
Annotation: Studie zaměřená na otázky a problémy spojené s dokumentací literárního internetu z perspektivy dvou národních oborových bibliografických infrastruktur...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 171-173
Annotation: Článek o Webarchivu, který je součástí Národní knihovny a který je úložištěm článků (dokumentů) na internetu. Webarchiv spolupracuje mj....
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 14. 5., s. 10
Annotation: Reportáž o akci "Básně v karanténě", v rámci které četli své básně čeští a slovenští básníci a básnířky ze svých domovů v době...
Article