By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [32], zima 1985, s. [29]-[31]
Annotation: Dopis uvažující o komunikaci mezi lidmi, významy slov, sémantice a semiotice, slovech, která strukturují svět a neexistenci objektivního prostoru.
Article
2
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. [1], duben, s. 12-14
Annotation: Krátká povídka o setkání se žebrákem. Vypravěč se jej chtěl zbavit, proto mu rychle dal větší obnos peněz a nechtěl ani slyšet příběh,...
Article
3
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. 53, zima 1988/1989, s. [8]-[9]
Annotation: Dopis odpovídající na upozornění, že Možnost směřuje ve svých textech k nesmiřitelnosti. Štogr se domnívá, že je správné mít pevný postoj,...
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 32-37
Annotation: Experimentální text-báseň dotýkající se povahou manifestu vyjadřujícího se k celospolečenské apatii a satiře jako komunikační strategii...
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 2, říjen, s. 198-218
Annotation: Studie o komunikaci z hlediska divadelní vědy, klasifikace vychází ze strukturalismu, vysvětlení pojmu ostenze.
Article
6
by Koťátko, Petr, 1955-
Published Praha : Filosofia, 1998.
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 9-10), Úvodem (s. 11-18) a s částmi: Mluvní akt jako význam promluvy (s. 19-144, s kapitolami: Tvrzení a prezentace přesvědčení;...
Book
7
In: Sondy [samizdat]. -- Č. 17, 1981, listopad, s. [9]-[10]
Annotation: Krátké úvahy a fragmenty myšlenek o lidské společnosti, komunikaci a lidském jednání.
Article
8
online
In: Agentura Beat Nebeat [samizdat]. -- Roč. [7], 1975, č. 7, srpen/září, s. 9-10
Annotation: Fejeton o tom, jak si navzájem lidé dělají radost; doplněn úvodní poznámkou k osobě a k objevu fejetonu.
Article
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 5. 2019
Annotation: Sloupek o (imaginární?) snídani v hotelu se spisovatelkou B. Bellovou.
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 7, [březen], s. 448-450
Annotation: Úvaha o komunikaci a diskusi uvnitř Societas incognitorum eruditorum.
Article
11
by Sattran, Vladimír, 1930-
Published České Budějovice : Kopp, 2018.
Annotation: Úvaha o dialogu jako "způsobu rozumné komunikace mezi lidmi"; s uvedenou autorovou předmluvou o marockém představení Havlovy hry Audience a o setkání...
Book
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 10. 1., s. 44
Annotation: Knižní tip na knihu D. Kovářové "Jak chovat muže".
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 16, 3. 10., s. 3
Annotation: Recenze na román A. Mornštajnové "Tiché roky".
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 16, 3. 10., s. 3
Annotation: Recenze na román A. Mornštajnové "Tiché roky".
Article
15
In: Rudolfu Havlovi : sborník k jeho 70. narozeninám. Sv. 3 [samizdat]. -- s. 491-494
Annotation: Sborníkový příspěvek týkající se tzv. novočeštiny, nových strategií v jazyce, jež autor dokládá zejména v písňové tvorbě a srovnává...
Book Chapter
16
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 7, [březen], s. 385-388
Annotation: Polemika s článkem S. Pavlovské "Desatero II" (Acta incognitorum 6/1986), resp. pokračování diskuse nejen o Desateru, ale rovněž o tom, jak učené...
Article
17
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 15-113
Annotation: Studie zkoumá vztah mezi divadlem a obecně chápaným textem jakožto dvěma druhy mezilidské komunikace, které se vzájemně prostupují, a při té...
Book Chapter
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 105-110
Annotation: Zpráva o návštěvě některých členů SIE zbirožské restaurace U slunce a výměny dopisů mezi L. Křížkem a ředitelem podniku Restaurace Rokycany...
Article
19
online
In: Alternativa [samizdat]. -- Č. 2, 15. 3. 1989, s. 22-23
Annotation: Fejeton o nenaplněném setkání mluvčího Charty 77 T. Hradílka s ostravskými valcíři, jež měl zprostředkovat redaktor Ostravského večerníku...
Article
20
In: Jak chovat muže aneb manuál pro otrlé. -- S. 227-228
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s komentářem textu (4. s. obálky); s úryvky z textu (4. s. obálky).
Book Chapter