By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 7, 12. 9., s. 40
Annotation: Úvaha nad předpojatým přístupem k literárním dílům.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 35, 11. 2., s. 5
Annotation: Glosa o dezinterpretaci současného Československa v dílech západních autorů.
Article
3
In: Dru [samizdat]. -- Roč [1], [1972], č. 2, s. [5]
Annotation: Grafická báseň s vysvětlivkou.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 7, 1. 4., s. 10-11
Annotation: Úryvek básnické skladby J. Zábrany; připojen komentář J. Šulce.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 7
Annotation: Glosa.
Article
6
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 3, s. 49
Annotation: Glosa k interpretaci básní.
Article
7
In: Vital. -- Roč. 8, 2014, č. 2, červen/září, s. 38
Annotation: Fejeton o autorech a interpretacích jejich knih.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 42, 11. 11., s. 1
Annotation: K otázce tzv. srozumitelnosti literatury.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 19, 12. 5., s. 1
Annotation: Úvodník o čtenářské recepci.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 11, listopad, s. 387-391
Annotation: S citací z literatury věnované v poslední době u nás i v zahraničí této otázce.
Article
11
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 3, 1987, č. 20, 6. 10., s. 9 - č. 26, 23. 12., s. 9
Annotation: Seriál článků o vnímání a přijímání literárního díla, vztahu literárního díla a čtenáře.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 41, 1989, č. 1, leden, s. 19-20; č. 2, únor, s. 48-50; č. 3, březen, s. 85-87; č. 4, duben, s. 120-122; č. 5, květen, s. 158-160
Annotation: O výsledcích výzkumu.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 17, 27. 4., příl. Kmen, č. 17, s. 3
Annotation: Pokračování diskuse o recepci literatury v současné společnosti.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 38, 20. 9., s. 57
Annotation: Glosa o chytrém zápisníku, který má pomoci interpretovat přečtenou knihu.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 40-41
Annotation: Literární rozbor Šiktancovy básně "Horniny".
Article
16
In: Dějiny české detektivky. -- ISBN 978-80-7432-977-7. -- S. 21-24
Annotation: Komentář textu ozřejmuje badatelská a metodologická východiska kolektivní monografie.
Book Chapter
17
In: Literární fórum. -- Roč. 11, 2013, č. 2, 8. 9., s. 24
Annotation: Úvaha o hodnocení poezie.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, č. [10/11/12], zima, s. 30
Annotation: Úryvky z dopisů čtenářů, kteří pozitivně hodnotí časopis Plamen a články v něm.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, 21. 9. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o potřebě soustavnější spolupráce mezi spisovateli a kritikou a zejména o posílení možností autorů na obranu.
Article
20
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 24 (69), 1979, č. 1, leden, s. 4
Annotation: O ohlase v americkém tisku.
Article