By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 245-252
Annotation: Představení jednotlivých příspěvků monotematického čísla věnovaného fenoménu intertextovosti.
Article
2
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 253-262
Annotation: Studie rozebírající interview uskutečněné v britském a izraelském televizním vysílání. (Toto číslo Slova a slovesnosti je věnováno intertextualitě).
Article
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 345-365
Annotation: Studie.
Article
5
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 11, 2002, s. 371-381
Annotation: Studie, s částmi: Narativní vzpomínková interview; Soudní jednání; - s příklady.
Article
6
In: Stylistyka. -- ISSN 1230-2287. -- Sv. 7, 1998, s. 159-177
Annotation: Studie.
Article
7
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 14, 2010, č. 2, s. 42-49
Annotation: Překlad studie přirovnávající protiklad "zjevné" a "dekonstruktivistické" interpretace literárního díla k symbiotickému vztahu parazit - hostitel....
Article
8
10
by Poschmann, Gerda
Published Tübingen : Max Niemeyer, 1997.
Annotation: Monografie se zabývá analýzou divadelních textů, které překračují standardní modely teatrality související s takzvanou "krizí dramatu", kdy...
Book
11
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 5, s. 487-503
Annotation: Analytická studie, s podkapitolami: Profesionální muž, Intertextualita ve funkci dějinnosti, Citace ve funkci zápletky, Palimpsest.
Article
13
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 3, s. 236-237
Annotation: Dodatek k přehledové studii (Slovenská literatúra, 51, 2004, č. 1, s. 56-79) se věnuje především reflexi problematiky intertextuality v literárněvědné...
Article
15
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 26, 2016, č. 3, s. 25-36
Annotation: Studie pojednává o fungování kategorie "non-finito" v literatuře a filmu. To jsou pro ni jak náhodně nedokončená díla, ale především způsob...
Article
16
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 12, 2009, č. 2, listopad, s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 1, s. 90-100
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 73, 2012, č. 4, listopad, s. 366-373
Annotation: Studie zabývající se příspěvkem L. Doležela k tomuto problému.
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 9, s. 63
Annotation: Recenzní glosa.
Article