By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bronzové zrcadlo kočičích očí. -- ISBN 978-80-7530-253-3. -- S. 111-119
Annotation: Doslov o žánru haiku a jeho historii, o buddhistické tradici, japonské estetice a o sbírce M. Nálevkové.
Book Chapter
2
In: Český svět. -- Roč. 8, 1911/1912, č. 41, 14. 6. 1912, s. 12
Annotation: O zálibě spisovatele: Hloucha J. v japoneriích, zvláště starých.
Article
3
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 129, červen, Literární příl., č. 4, s. i-ii
Annotation: Článek o korespondenci K. Čapka s cestovatelem po Japonsku a spisovatelem J. Hlouchou.
Article
4