By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 23. 7. 2013
Annotation: Článek věnovaný češtině jako nástroji literatury a komunikace.
Article
2
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 5-9
Annotation: Autor jako nejdůležitější poválečný krok vidí: "vyslovit strašnou zkušenost této války, a to od plic". Protože kdybychom "slovem zůstali...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 69, 23. 3., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 3, březen, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o básnickém jazyku.
Article
5
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1993, č. 3, s. 2
Annotation: Úvaha.
Article
6
In: Naše doba. -- Roč. 48, 1940/1941, č. 6, březen 1941, s. 342-346
Annotation: Zásluhy českých spisovatelů o spisovný jazyk. O nutnosti jazykových úprav při vydávání knih starších autorů.
Article
7
In: Pražský posel. -- Roč. 3, 1848, č. 17, s. 136
Annotation: O rovnoprávnosti češtiny v úřadech.
Article
8
In: Venkov. -- Roč. 27, 1932, č. 133, 5. 6., s. 7
Annotation: Causerie.
Article
9
In: Tribuna. -- Roč. 6, 1924, č. 280, 29. 11., s. 1-2
Annotation: O prohřešcích na českém jazyku.
Article
11
In: Moravské noviny. -- Roč. 1, 1848, č. 8, 10. 11., s. 32; č. 9, 11. 11., s. 36
Annotation: Největším pokladem národa je jazyk a je nutno jej pěstovat.
Article
12
In: Kolo. -- R. 1932, č. 6, červen, s. 86-88
Annotation: Pisatel si stěžuje na znešvařování českého jazyka cizími slovy. Často krajané v zahraničí používají spíše českých výrazů (někdy...
Article
13
In: Prag. -- Roč. 3, 1843, č. 64, 22. 4., s. 253-254
Annotation: ...zur Zeit Kaiser Rudolf's II. Čeština stará.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 62, 4. 3., s. 1
Annotation: O jazyku úředním, společenském a rodném.
Article
15
16
In: Národní listy. -- Roč. 57, 1917, č. 206, 29. 7., s. 1-2
Annotation: O jazykových problémech.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 58, 1918, č. 6, 6. 1., s. 2
Annotation: Z cyklu článků sjednocených názvem "Kritika slov".
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 58, 1918, č. 45, 24. 2., s. 3
Annotation: Z cyklu článků na uvedené téma s různým podtitulem.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 58, 1918, č. 51, 3. 3., s. 2
Annotation: Z cyklu článků na uvedené téma s různým podtitulem.
Article
20
In: Národní listy. -- Roč. 58, 1918, č. 57, 10. 3., s. 2
Annotation: Další z cyklu článků na uvedené téma s různým podtitulem.
Article