By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"jubilea" » "jubileu", "jubileum"
1
...jubilea...
In: Kultura doby. -- Roč. 1, 1936/1937, č. 2, prosinec 1936, s. 63
Annotation: Kritika oslavování literárních a kulturních výročí.
Article
2
...jubilea...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 39, 26. 9., s. 4
Annotation: Glosa k publicistickému žánru jubilejního medailonu a k vlastnímu jubileu.
Article
3
...jubilea...
In: Orlické hory a Podorlicko. -- ISSN 0475-0640. -- Sv. 13, 2005, s. 351-352
Annotation: Životopisný medailon V. Černého sepsaný u příležitosti stého výročí jeho narození.
Article
4
...jubilea...
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 90, 20. 3., s. 1
Annotation: O životních jubilejích. - Podepsáno šifrou řeckého písmene beta, kterou používá: Kuffner Josef.
Article
5
...jubilea...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 23, 3. 2., s. 12
iHNed.cz [online]. -- 3. 2. 2010
Annotation: Glosa ke 190. výročí narození B. Němcové (4. 2. 2010); doplněno o citát k napsání Babičky.
Article
6
...jubilea...
In: Kurýr. -- R. 2008, č. 29, 1. 10., s. 5-6
Annotation: Glosa ke vzpomínkovému shromáždění u pomníku J. Fučíka v Berlíně při příležitosti 105. výročí narození J. Fučíka.
Article
7
...jubilea...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 224, 20. 11., s. 12
iHned.cz [online]. -- 20. 11. 2009
Annotation: Esej k dvacátému výročí sametové revoluce v Československu, o historické paměti a zapomínání.
Article
8
...jubilea...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 506-507
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního vědce a kritika u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
9
...jubilea...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 42, 19. 2., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Článek k osobnosti režiséra O. Vávry v souvislosti s oslavami jeho stých narozenin.
Article
10
...jubilea...
In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. -- ISSN 0487-5648. -- Roč. 50, 2010, č. 1, s. 153-182
Annotation: Životopisná studie k osobnosti a dílu historika J. Petráně u příležitosti jeho 80. narozenin.
Article
11
...jubilea...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- Roč. 17, 2012, č. 1, březen, s. 5
Annotation: Medailon M. Veselé v rubrice Naši jubilanti.
Article
12
...jubilea...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 252-254
Annotation: Medailon lingvisty a pedagoga A. Jedličky u příležitosti stého výročí narození. Připojena vzpomínka syna A. Jedličky.
Article
13
...jubilea...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 24. 5., s. 3
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k 70. narozeninám A. Bajaji.
Article
14
...jubilea...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 146, 28. 7., s. 10
iHned.cz [online]. -- 28. 7. 2011
Annotation: Glosa k 75. narozeninám M. Uhdeho.
Article
15
...jubilea...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 180, 14. 9., s. 9
iHned.cz [online]. -- 14. 9. 2011
Annotation: Životopisný portrét I. Klímy u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.
Article
16
...jubilea...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 179, 13. 9., s. 12
iHned.cz [online]. -- 13. 9. 2011
Annotation: Glosa k osmdesátým narozeninám spisovatele I. Klímy.
Article
17
...jubilea...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 78, 31. 3., s. A10
Annotation: Článek k 50. narozeninám M. Viewegha, bilancující jeho literární tvorbu a její možné přísliby do budoucna.
Article
18
...jubilea...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 126-128
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního vědce, překladatele a básníka při příležitosti jeho padesátých narozenin.
Article
19
...jubilea...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 8, 11. 10., s. 21
Annotation: Přetisk dopisu - blahopřání V. Karfíkovi k jeho 80. narozeninám. Doprovázeno otiskem básně K. Šiktance věnované V. Karfíkovi.
Article
20
...jubilea...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 24, 2010, č. 3/4, podzim/zima, s. 48-49
Annotation: Životopisný portrét knihovníka a autora odborné knihovnické literatury J. Trautmanna u příležitosti 90. výročí jeho narození (2011).
Article