By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 13, 2003, č. 1, s. 78-79
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 27, 1994, s. 191-209
Annotation: Studie věnující se problematice pohřbeních kázání.
Article
3
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 4, 2007, č. 1, červen, s. 142-147
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 16, 1947, č. [2], s. 74
Annotation: Stať rozebírá latinskou postilu.
Article
5
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [21], 1954, č. 2, 28. 2., s. 37-42
Annotation: Stať o kázáních Jana Želivského.
Article
6
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 20, 1951, č. 1, s. 25-26
Annotation: Poznámky se týkají obsahu, datace a autorství postily.
Article
7
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 21, 1947, č. [1], s. 39
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
8
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 6, 2007, č. 4, s. 12-17
Annotation: Studie s otištěným kázáním Neděle druhá po Devitníku (z postily Doctrina Christiana).
Article
9
In: Časopis Musea království českého. -- Roč. 80, 1906, s. 156
Annotation: Beneš (kněz kolem r. 1400), autor staročeského evangeliáře Olomouckého z doby kolem r. 1400 čili o "čtenie kněze Benešovy". Biografické údaje...
Article
10
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 110, 22. 4., s. 437-439
Annotation: Otisk podání. V podání zemskému presidiu a městské radě vytýkají obyvatelé farního okrsku sv. Jiljí, že zemským presidiem nařízeno, aby...
Article
11
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 20, 1951, č. 1, s. 1-6
Annotation: Stať se věnuje vzniku české mše, který dává do souvislosti s rozvojem husitství. Dále se zabývá obsahem a dobou vzniku Jistebnického kancionálu.
Article
12
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 21, 1952, č. 1, s. 34
Annotation: Poznámka se týká datace rukopisu postil Quadragesimale.
Article
13
In: Národní listy. -- Roč. 55, 1915, č. 123, 4. 5., večerní vydání, s. 2
Annotation: Ve stati jsou výňatky z kázání: Rokycana Jan.
Article
14
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 82, 2015, č. 3, červen, s. 4-11
Annotation: Esej. Autorka si pro výklad zvolila tři Husovy texty: Kázání o pokoji (Řeč o míru), O postačitelnosti zákona Kristova, Objasnění vlastní víry...
Article
15
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 91, 2015, č. 2, s. 5; č. 3, s. 5; č. 4, s. 5; č. 5, s. 5; č. 6, s. 5; č. 7/8, s. 4-5
Annotation: Komentář k vybraným a upraveným kázáním z Postily.
Article
16
In: Smlouva se smrtí bude zrušena. -- S. 92-94
Annotation: Doslov ke sbírce kázání; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
17
by Prchal Pavlíčková, Radmila, 1974-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, NLN, 2017.
Annotation: Monografie je založena na komparativní analýze pohřebních kázání z druhé poloviny 16. a první poloviny 17. století, které byly prosloveny a...
Book
18
19
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 91, 2015, č. 2, s. 15-16
Annotation: Poznámka o publikaci.
Article
20
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, s. 33-53
Annotation: Studie.
Article