By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 133
Annotation: Autor proklamuje, že v podstatě vše okolo nás je poezií pouze je třeba se naučit to vidět.
Article
2
by Bláha, Petr, 1965-
Published Mělník : Přestupní stanice, 2019.
Annotation: Soubor fiktivních dopisů rozvažujících možnosti, předpoklady a důsledky revoluce v dnešních podmínkách; se seznamem literatury (s. 269).
Book
3
Published [Česko] : [nakladatel není známý], [2018].
Annotation: Soubor anekdotických příběhů a konverzací odposlechnutých na veřejných místech v Praze a zveřejněných původně ve stejnojmenné skupině...
Book
4
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 16, 1988, duben, s. 121-124
Annotation: Fejeton o postřezích z nemocničního provozu a nemocniční každodennosti nahlížené z pozice pacienta, mj. o tom, že ne každá statní instituce...
Article
5
In: Věšák [samizdat]. -- Č. 2, 30. 8. 1977, s. 28-29
Annotation: Fejeton o myšlenkách honících se hlavou při sezení v hospodě.
Article
6
In: Arch A5 [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 49
Annotation: Fejeton na téma všednodennosti a všedního zakoušení věcí.
Article
7
In: Horizont [samizdat]. -- Č. 8, [1985], s. 12-16
Annotation: Deníkové záznamy.
Article
8
by Princ, Tomáš, 1985-
Published Praha : Labyrint, 2017.
Annotation: Monografie představuje příběhy z autorova blogu Humans of Prague za posledních pět let; obyvatele a návštěvníky hlavního města představuje...
Book
9
In: Almanach [samizdat]. -- R. 1988, č. 1 3/4, leden, s. [164]-[166]
Annotation: Reportáž na pomezí prózy z návštěvy večírku.
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 6, únor, s. [727]-[729]
Annotation: Popis a praktický příklad využití metody rozhodovací analýzy v běžném životě, zde konkrétně při výběru automobilu.
Article
11
by Richterová, Veronika, 1964-, Cihlář, Michal, 1960-
Published [Buštěhrad] : vydáno vlastním nákladem, 2021.
Annotation: Autorská kniha textů, fotografií a kreseb sochařky Veroniky Richterové a grafika Michala Cihláře zaznamenávající současné Japonsko; s úvodem...
Book
12
by Frejtichová, Jarmila, Breuerová, Alena, 1962-
Published Brno : BizBooks, 2018.
Annotation: Publikace na základě přímých výpovědí a dobových dokumentů charakterizuje rok 1958 v Československé republice (nenápadný, ale důležitý);...
Book
13
In: Domino [samizdat]. -- Č. 2, 1987, srpen, s. [34]-[36]
Annotation: Fejeton o životě v Československu 80. let, datováno "27. 3. 1987 Praha".
Article
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., s. 15
Novinky.cz [online]. -- 7. 10. 2018
Annotation: Rozhovor F. Cingera se spisovatelem P. Millarem mj. o jeho nové knize "Znovu Skotsko po česku".
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 3. 12., s. 7
Annotation: Sloupek věnovaný vztahu literární tvorby a každodennosti.
Article
16
by Tatíček, Pavel
Published Brno : BizBooks, 2020.
Annotation: Publikace na základě přímých výpovědí a dobových dokumentů charakterizuje rok 1980 v Československu též v oblasti literatury, divadla, filmu,...
Book
17
by Brach-Czaina, Jolanta, -2021
Published Praha : Malvern, 2019.
Annotation: Soubor esejů polské filosofky pojednává o světě a člověku v kontextu každodennosti a analyzuje všední činnosti a jevy; s uvedenou předmluvou;...
Book
18
In: Československý fejeton/fejtón 1975 - 1976 [samizdat]. -- S. 27-32
Annotation: Fejeton o všednodennosti z pohledu spisovatele; s datací v Brně v pondělí 7. dubna 1975.
Book Chapter
19
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 16, 1988, duben, s. 118-120
Annotation: Fejeton o nevyžádaném balíčku od neznámé odesílatelky z Londýna a o okouzlení, které v souvislosti s touto zásilkou zavládlo v rodině autora.
Article
20
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 23-24, 1989, říjen, s. 153-156
Annotation: Fejeton o neobvyklých přátelstvích navázaných mezi disidenty na nejneuvěřitelnějších místech (např. ve věznicích) a o plodech, které taková...
Article