By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Rozmach. -- ISSN 1803-4594. -- R. 2001, č. 0, září, s. 1-2
Annotation: Úvodník šéfredaktora obnoveného časopisu, majícího od roku 2002 vycházet jako měsíčník.
Article
3
In: Časopis katolického duchovenstva. -- Roč. 4, 1863, č. 8, s. 632-633
Annotation: Oznámení vydání kalendáře s uvedením jeho obsahu.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 170-174
Annotation: Závěr knižně dosud nepublikovaného eseje.
Article
5
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 19. 6., s. 3
Annotation: O založení Sdružení katolických nakladatelů a knihkupců v březnu 1993.
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 2, 1991, č. 36, 8. 9., s. 6
Annotation: O katolických nakladatelstvích obecně.
Article
7
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 11, 1997, č. 4, zima, s. 3-4
Annotation: Přehledová stať.
Article
8
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 7, 1996, č. 1, 7. 1., s. 1 a 8
Annotation: Rozhovor s vydavatelem D. R. a šéfredaktorem R. G.
Article
10
In: Vlast. -- Roč. 24, 1907/1908, č. 7, duben 1908, s. 671-672
Annotation: O vydávání čas. Havlíček jako trucčasopisu proti Sv. Vojtěchu, dále též kritika z katolické pozice ostatních nekatolických listů.
Article
11
In: Pražské noviny. -- R. 1854, č. 48, 25. 2., s. 4
Annotation: Vítězící nad světem církev Kristova; jest to řeč duchovní, kterou držel Ondřej Ďurček ve Svatém Janě v chrámu farním roku 1853.
Article
12
In: Čas. -- Roč. 21, 1907, č. 346, 15. 12., s. 11
Annotation: Doslov k soudničce o nedovolené kolportáži katolického časopisu Sv. Vojtěch.
Article
13
In: Čas. -- Roč. 22, 1908, č. 160, 11. 6., s. 9
Annotation: O jeho obsahu.
Article
14
In: Čas. -- Roč. 18, 1904, č. 3, 3. 1., s. 6
Annotation: O novém katolickém časopise S. V.
Article
15
In: Vlasť. -- Roč. 20, 1903/1904, č. 1, říjen 1903, s. 92
Annotation: Mariánský kalendář, Svatá rodina, Kalendář k uctění nejsv. srdcí Pána Ježíše a Panny Marie. Příspěvky.
Article
16
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1989, č. 2/3, s. 67-74
Annotation: Rozhovor s francouzským katolickým spisovatelem a intelektuálem, doplněný krátkým vstupním biogramem.
Article
17
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 3, 2011, č. 1, květen, s. 115-129
Annotation: Studie s kapitolami Konzervatismus jako novodobý myšlenkový trend, Katolické inkulturační snahy.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 1, 1945, č. 82, 17. 8., s. 3
Annotation: Článek o katolickém písemnictví.
Article
19
In: Nový věk. -- Roč. 1, 1907/1908, č. 26, 27. 3. 1908, s. 1
Annotation: Volá se po laciném lidovém katolickém deníku. Časopisu Čech je vytýkáno, že je příliš drahý a příliš kněžský. Zásadou katolického...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Satirická báseň proti katolickým spisovatelům.
Article