By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 11, 31. 5., s. 9
Annotation: Úvaha.
Article
2
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [24], únor 1984, s. [36]-[39]
Annotation: Kritika textu "Determinace člověka nutností lásky", jehož krátkou ukázku otiskuje J. Štogr na s. [39]. Štogr autorovi vytýká, že nepracuje...
Article
4
5
In: Slovník floskulí. -- 4. s. obálky
Annotation: Autorova závěrečná poznámka.
Book Chapter
6
In: Velký slovník floskulí. -- s. 7-41
Annotation: Autorův úvod k třetímu slovníku floskulí, reagující na recenzní ohlas prvních dvou svazků (Slovník floskulí, 2003; Slovník floskulí 2, 2005),...
Book Chapter
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 11, 31. 5., s. 8
Annotation: Článek o městských historkách, fámách a pověstech.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 139
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární listy. -- Roč. 3, 1882, č. 4, 1. 4., s. 34-36
Annotation: Kritikou postihuje autor případy, kdy si při zakončování povídek literát neví jiné rady, než že použije obvyklého klišé, které není ničím...
Article
11
by Přibáň, Jiří, 1967-
Published Praha : Kant, 2008.
Annotation: Soubor esejů o kultuře a umění (zejména výtvarném, ale též o literatuře), psaných v letech 2004-2007 pro kulturní přílohu Práva Salon, mj.:...
Book
12
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Literární věda, č. 3. -- Č. 169, 1997, s. 43-49
Annotation: Příspěvek M. P. "Úloha exulantů při narušování českých literárních klišé", přednesený na mezinárodní konferenci o situaci slovanských...
Article
13
In: Chyť zajíce, ať ho máš : Zahradní slavnost. -- ISBN 978-80-87490-28-0. -- S. 73-95
Annotation: Komparativně-interpretační doslov věnovaný "Zahradní slavnosti" V. Havla rozebírá její témata a motivy, příležitostně je porovnává s jinými...
Book Chapter
14
by Pilař, Martin, 1955-
Published Praha : Dokořán, 2005.
Annotation: Soubor literárněhistorických studií a kritických esejů, uspořádaných do čtyř tematických celků: Mezi cizinou, cizotou a domovem aneb O rozdílnostech...
Book
15
by Bedřich, Martin, 1982-, Ivanova, Dimana, 1979-, Janosik-Bielski, Marek, 1979-, Jarolímková, Věra, Říhová, Zuzana, 1981-, Malínek, Vojtěch, 1982-, Matysová, Kristýna, 1978-, Mecner, Petr, Schmarc, Vít, 1979-, Švec, Štefan, 1978-, Švecová, Petra
Published Příbram ; Praha : Pistorius & Olšanská : Ústav české literatury a literární vědy FF UK : Vyšší odborná škola grafická v Hellichově ulici, 2009.
Annotation: S oddíly: Problém generací v perspektivě historiografie (s. 13-83); Problém generací z perspektivy literární tvorby (s. 85-164); - s uvedenými...
Book