By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 46, 15. 11., s. 63
Annotation: Glosa ke zvyšování DPH na knihy.
Article
2
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 107, 7. 5., příl. Péčko, č. 18, s. 2
Annotation: Reportáž o firmě BOS zabývající se likvidací druhotných surovin; též o neprodejných titulech.
Article
3
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 191, 16. 8., s. 2
Annotation: Rozhovor s předsedkyní Nadace pro záchranu Národní knihovny.
Article
4
In: Umění a řemesla. -- ISSN 0139-5815. -- Roč. 36, 1994, č. 2, 24. 6., s. 72
Annotation: Nekrolog uměleckého knihaře; k 2. 11. 1993.
Article
5
6
by Dyrynk, Karel, 1876-1949
Published Praha : Kentaur Polygrafia, 1993.
Annotation: 1. vyd. knihy vyšlo v roce 1911, 2. vyd. 1925.
Book
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, s. 402-403
Annotation: O postavení a úloze knihy v kulturní historii.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 41, 5. 10., s. 22
Annotation: Glosa k zlevňování knih bez ohledu na autora a na žánr.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 262, 7. 11., příl. Víkend, s. 7
Annotation: Rozhovor; mj. o vývozu antikvárních knih.
Article
10
by Branald, Adolf, 1910-2008
Published Praha : Památník národního písemnictví : Spolek českých bibliofilů, 1985
Annotation: Bibliofilie; o historii knižní reklamy i jiných druzích propagace knihy u nás i ve světě; s ukázkami reklam.
Book
11
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 21, 1991, č. 45, s. 93-97
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 90, 1987, č. 8/9, říjen/listopad, s. 311-312
Annotation: O snahách po sjednocení a ustálení pravopisu v době po vynalezení knihtisku.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 30, 1984, č. 55, 16. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím knihovny.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 92, 20. 4., s. 5
Annotation: O úrovni knižní tvorby v ČSSR.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 45, 1989, č. 54, 4. 3., s. 5
Annotation: O tiskové konferenci ministerstva kultury ČSR k Měsíci knihy o novém způsobu řízení, o návratu vyloučených knih do národního fondu ap.; v...
Article
17
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 32, 1984, č. 4, s. 318-330
Annotation: O změnivší se technice čtení kolem roku 1500 se zřetelem na uměleckou výzdobu knihy.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 54, 5. 3., s. 1-2
Annotation: Čtyři sloupky k pětadvacátému ročníku Měsíce knihy.
Article
19
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 5, 1996, č. 192, 17. 8., příl. Panorama, 2, č. 33, s. 12-13
Annotation: Rozhovor s knihařem.
Article
20
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 93, 1990, č. 1, leden, s. 24-25
Article