By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 5, 29. 1.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 2, 8. 1.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 14, 4. 4., s. [26]
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 8, 21. 2., s. [26]
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 12, 21. 3., s. [26]
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 48, 28. 11., s. [26]
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 34, 20. 8.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 2, 14. 1.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
9
10
11
In: Lidové noviny : ranní Lidové noviny. -- Roč. 15, 1907, č. 240, 31. 8., s. 3
Annotation: O počtu ročně uveřejněných knih v jednotlivých státech. Knižní produkce.
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 2, 17. 2., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 29, 21. 7.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
14
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 68, 2016, č. 4, s. 393-415
Annotation: Bibliografie.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 4, 11. 10. 1946, s. 4
Annotation: Komentář krize knižního trhu, kdy jsou knihy drahé a výběr kvalitní původní a nové zahraniční literatury takřka není.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 35, 10. 2., s. 3
Annotation: Z výkladu Ministerstva informací ve sněmovně.
Article
17
In: Lidové noviny : ranní Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 52, 22. 2., s. 1
Annotation: Počet knih vytisknutých od Gutenberga. Knižní produkce.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 9, 15. 11. 1946, s. 6
Annotation: Komentář k diskusi o cenně knihy, která je drahá, řešením by mohlo být snížení daně.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 51, 5. 9. 1947, s. 4
Annotation: Článek srovnává cenzurní praktiky za Protektorátu a v Číně.
Article
20
In: Venkov. -- Roč. 28, 1933, č. 40, 16. 2., s. 6
Annotation: O názorech na knižní výrobu, která se stává u nás stále spíše bibliofilskou a neohlíží se na zájmy čtenářů.
Article