By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 97, 23. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o úspěchu českých knih na knižním veletrhu v Lipsku.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 259, 30. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o mezinárodních veletrzích, kde byly české knihy.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 11, 2010, č. 9, září, s. 6
Annotation: Pozvánka k účasti na knižním veletrhu.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 288, 11. 12., s. 2.
Annotation: Glosa se kriticky vyjadřuje k akci Týden české knihy, který má dle autora spíše charakter výstavy a málo se zaměřuje na získávání nových...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 264, 11. 11., s. 18
Annotation: Fejeton; mj. o autorově účasti na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Article
6
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 228, 22. 12., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o Měsíci knihy, který se připravuje na březen 1956.
Article
7
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 211, 10. 9., s. 2.
Annotation: Článek informuje o úspěchu výstavy knih uspořádané nakladatelstvími Svoboda a Pravda. Z českých spisovatelů je dle Rudého práva největší...
Article
8
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 22, 29. 5., s. 57
Annotation: Glosy; mj. o literárních cenách udělených na veletrhu Svět knihy Praha 2014.
Article
10
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 212, 3. 12., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o knižním bazaru.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 249, 23. 10., příl. Salon, č. 893, s. 5
Annotation: Reportáž.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 10, říjen, s. 22
Annotation: Zpráva o plánovaném knižním veletrhu.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 10, říjen, s. 11
Annotation: Otevřený dopis V. Francovi o veletrhu v Lysé a literární tvorbě.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 256, 1. 11., s. A13
Annotation: Fejeton; mj. o podzimním knižním trhu a knižních veletrzích.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 3, 12. 3., s. [1]
Annotation: Úvodník zmiňuje prezentaci české literatury jako hlavního hosta Lipského knižního veletrhu 2019.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 65, 18. 3., s. 10
Annotation: Zpráva o chystaném 4. mezinárodním knižním veletrhu a Festivalu spisovatelů v Paláci kultury v Praze, jemuž bude v některých pražských knihkupectvích...
Article
17
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 247, 20. 10., s. 6
Annotation: O knižním trhu, též o Mezinárodním pražském knižním veletrhu.
Article
18
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 54, 4. 3., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 3. 3. 2020
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Dobrý večerník. -- ISSN 1211-7935. -- Roč. 3, 1995, č. 90, 9. 5., s. 9
Annotation: Zpráva o zahájení 5. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu v Praze 9. 5.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 167, 19. 7., s. 7
Annotation: Zpráva o podepsání dohody potvrzující Českou republiku jako hlavního hosta Lipského knižního veletrhu v r. 2019.
Article