By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"knihkupci" » "knihkupcu", "knihkupectvi"
1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 5, 27. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 5, 7. 1., s. 13
Annotation: Rozhovor s knihkupcem z Arbesova knihkupectví.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 86, 1994, č. 193, 18. 8., s. 1
Annotation: Rozhovor s knihkupcem.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 5, 1995, č. 36, 11. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor s knihkupcem.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 287, 10. 12., s. 5
Annotation: Výzva k uspořádání týdne české knihy a knihkupců.
Article
6
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 85, 13. 6., s. 4
Annotation: Glosa o zániku píseckého knihkupectví.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 36, 10. 9., příl. Kmen, č. 36, s. 11
Annotation: Poznámka o vztahu knihkupců k poezii.
Article
8
In: Pražské noviny. -- R. 1848, č. 17, 27. 2., s. 65-66
Annotation: Zpráva.
Article
9
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 60, 12. 3., s. 3
Annotation: Článek o dopadech chystaného zvýšení DPH.
Article
11
In: Echo. -- R. 1988/1989, č. 6, s. 18-19
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 50, 9. 12., s. 74-78
Annotation: Článek o situaci malých knihkupců na knižním trhu. Doplněno o glosu "Vládci knižního trhu" a přehled "DPH na knihy v Evropě".
Article
13
In: Moderní revue. -- Roč. 25, 1918/1919, sv. 34, č. 10/11, 8. 7. 1919, s. 507-512
Annotation: O knihkupeckém trhu.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 3, 4. 2., s. 3
Annotation: Glosy, mj. o prodeji knih v obchodních řetězcích.
Article
15
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 13, 1968, č. 5, s. 79
Annotation: Fejeton.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 28, 2017, č. 45, 7.-13. 11., příl. Diecézní zpravodajství, č. 45, s. 12-13
Annotation: Rozhovor se zástupci Karmelitánských knihkupectví. Otištěno v inzertní příloze Karmelitánské nakladatelství, která je součástí přílohy...
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 12, 14. 6., s. 6-7
Annotation: Článek o plzeňských knihkupectvích.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 16, 4. 10., s. 7
Annotation: Článek o knihkupectvích.
Article
19
20
In: Zlatá Praha. -- Roč. 25, 1907/1908, č. 48, 21. 8. 1908, s. 528
Annotation: Ke sjezd knihkupců a nakladatelů.
Article