By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- Roč. 8, 1931, č. 161, 12. 6., s. 4
Annotation: Bibliothecae Clementinae Analecta. Knihovědná edice. 1. díl Vox saeculi, Ředitelství veřejné a universitní knihovny v Praze 1931.
Article
2
In: Knihovna. -- ISSN 0139-5335. -- Sv. 4, 1962, s. 139-154
Annotation: Stať.
Article
3
4
Published Praha : Národní muzeum, 2017-.
Journal
5
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- R. 2012, leden, s. 231
Annotation: Poděkování studentů A. Baďurové k jejímu životnímu jubileu.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 6, 14. 6., s. 217-219
Annotation: Článek o portálu české knižní kultury do roku 1800 "Knihoveda.cz".
Article
7
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 12, 2008, č. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1999.
Annotation: Soupis fondu; s úvodním komentářem (s. 1-2); s oddíly: Doklady vlastní, Korespondence vlastní, Korespondence cizí, Rukopisy, Tisky, Fotografie,...
Book
10
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 175-177
Annotation: Článek rekapitulující uplynulých 25 let časopisu Knihy a dějiny.
Article
11
12
In: Marginálie. -- R. 1964, č. 4, srpen, s. 60
Annotation: Nekrolog.
Article
13
In: Literka. -- Roč. 15, 2021, č. 3, 11. 3., s. [3]
Annotation: Zpráva o "Bibliografické databázi bohemikálních tisků, rukopisů a moderní literatury" na portálu "Knihověda.cz".
Article
14
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 11/15, 2004/2008, květen 2009, s. 82-87
Annotation: O osobnosti M. Bohatcové a jejím díle; A. Baďurová též polemizuje s názory J. Linky, vyjádřené v recenzi Obecně velmi špatně (Souvislosti...
Article
15
In: Sborník archivních prací. -- ISSN 0036-5246. -- Roč. 53, 2003, č. 2, s. 641-682
Annotation: Studie s kapitolami: Knihovny v muzeích a archivech, Národní retrospektivní bibliografie, Konference a semináře, Časopisy, v nichž vycházejí...
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 90, 17. 4., s. 5
Annotation: Recenze knih v uspořádání Fr. Horáka a za řízení Z. Tobolky.
Article
18
19
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 23-46
Annotation: Studie věnovaná analýze žánrů a témat v produkci českých tiskáren 16. století v rámci databází retrospektivní bibligorafie "Knihopis českých...
Article