By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"knihovní fondy" » "knihovní fondu", "knihovní bondy", "knihovní fond"
1
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 18/19, 2013, červen, s. 133-134
Annotation: Zpráva o stejnojmenné konferenci, která se konala 7.-8. 11 2012 v Olomouci a o vydaném sborníku.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 171, 15. 7., s. 3
Annotation: Stať se věnuje sbírce knihovny rukopisů metropolitní kapituly sv. Víta.
Article
4
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 4, 4. 12., s. 19-20
Annotation: Článek je věnován otázce digitalizace knihovnických fondů.
Article
5
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 4, 4. 12., s. 18
Annotation: Dvě recenze článku "Kramerius není jeden aneb Digitální knihovny českých knihoven".
Article
6
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 3, 10. 9., s. 28-29
Annotation: Článek je věnován procesu digitalizace knihovnických fondů.
Article
7
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 6, 1945/1946, č. 2, 1. 11. 1945, s. 30
Annotation: Článek o chystané očistě skladů znovuotevřené Ústřední knihovny hl. m. Praha.
Article
8
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 65, 2020, č. 3/4, s. 81-88
Annotation: Zpráva o nových akvizicích Knihovny Národního muzea.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 46, 30. 8. 1946, s. 4
Annotation: Glosa se věnuje ceně knih, nedostatku knih v pohraničí a situaci v knihovnách.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 268, 19. 11., s. 3, příl Naše pravda, č. 44, s. I
Annotation: Rozhovor o Knihovně Bohumíra Šmerala.
Article
11
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 1 (39), 1946, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 405-408
Annotation: V článku jsou představeny plány pro nadcházející dvouletku, mimo jiné novelizace zákona, reorganizace lidového knihovnictví zahrnující vznik...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 12, prosinec, s. 353-358.
Annotation: Článek pojedváo významu politické literatury v lidové knihovně - jak má vypadat fond a jak s ním pracovat.
Article
13
In: Nový věk. -- Roč. 1, 1907/1908, č. 18, 31. 1. 1908, s. 5
Annotation: Knihovna bohoslovecké fakulty ve Vidnavě prosí o české knihy a časopisy. Redakce Nového věku přijímá nabídky. Nový věk.
Article
14
online
DOI
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 66, 2021, č. 1/2, s. 44-55
Annotation: Studie mapuje historii zámecké knihovny Jílové a zkoumá obsah jejích sbírek. Knihovnu vybudovali příslušníci šlechtického rodu Thun-Hohenstein...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 50, 14. 12., s. 2
Annotation: K příkazu ministra kultury ČSR z 27. 11. navrátit knihy vyřazené v roce 1970 z knihoven.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 41, 1989, č. 8/9, srpen/září, s. 294-296
Annotation: O frekvenci výpůjček naší i přeložené beletrie (výsledky provedeného výzkumu).
Article
17
In: Československý přehled (New York). -- Roč. 2, 1955, č. 10, říjen, s. 24-26
Annotation: O vyřazování knih z veřejných knihoven.
Article
18
In: S knihou v ruce : kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Veroniky Procházkové. -- ISBN 978-80-7050-727-8. -- S. 153-160
Annotation: Přehledová studie o knihovních fondech zámku Zahrádky.
Book Chapter
19
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 21, 1989, duben, s. 83
Annotation: Seznam 206 aktuálně zcela vyřazených autorů z knihovních fondů (dílo dalších 120 nejmenovaných autorů je knihovnami přijímáno jen částečně).
Article
20
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 3. 10. 2008
Annotation: Zpráva o otevření nové budovy knihovny v Hradci Králové.
Article