By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 7, 1947, č. 2/3, 1. 2., s. 21-23.
Annotation: Fejeton.
Article
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1953, č. 302, 18. 12., s. 3
Annotation: Článek o metodách práce knihovníka se čtenáři a ideové osvětě ve veřejných knihovnách.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 25, 20. 6., s. 3
Annotation: O změnách v knihovnách.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 6, 1954, č. 6, červen, s. 185-187.
Annotation: Knihovník z blibobusu popisuje zážitky ze své práce.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 5, 1949, č. 272, 20. 11., s. 2
Annotation: Glosa o nesnadném povolání závodních knihovníků.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 3, březen, s. 79-82.
Annotation: Článek se věnuje otázce přítomnosti "formalismu" v knihovnické práci.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 12, s. 436-438
Annotation: Článek představující projekt slovníku - databázi přístupnou na webu Národní knihovny.
Article
8
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 8, 1948, č. 1/2, 15. 1., s. 11-12.
Annotation: Článek upozorňuje na základní příručky knihovníků, které využívají při své práci.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 251, 26. 10., s. 7
Annotation: Článek o hmotném zajištění knihovníků, zvláště na malých městech.
Article
10
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 213-214
Annotation: Autorův komentář k vlastní knize "Knihovníci a knihomilové".
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 60, 2008, č. 12, s. 401-403
Annotation: Referát o vznikající databázi, kterou iniciovalo Sdružení knihoven ČR (http://sck.sdruk.cz).
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 6, červen, s. 170-172.
Annotation: Článek shruje témata konference, v druhé části otištěno Usnesení celostátní konference českých a slovenských knihovnických pracovníků
Article
13
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 24. 4., s. 11
Annotation: Článek o možnostech odborného vzdělávání knihovníků.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 7, září, s. 117.
Annotation: Článek vytyčuje cíle a úkoly knihovníků při budování socialismu, vznikl v návaznosti na IX. sjezd KSČ.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 3, 1951, č. 12, prosinec, s. 306-309.
Annotation: Přetisk referátu náměstka ministra informací a osvěty, který přednesl na setkání krajských knihovnických inspektorů (Praha, 25. a 26. 10....
Article
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 3. 10. 2019
Annotation: Komentář k náplni práce a nízkému platovému ohodnocení knihovníků a k iniciativě "Za knihovny!".
Article
18
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 149, 27. 6., s. 2.
Annotation: Krátký článek připomíná význam a výhody nově zakládaných Gottwaldových knihoven.
Article
19
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 7, 1947, č. 18, 15. 11., s. 281-282.
Annotation: Článek připomíná odborné vzdělávání knihovníků. V rámci článku je citován text, jež vyšel ve Svobodných novinách 1. dubna 1947.
Article
20
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 1/2, s. 91-97
Annotation: Bibliografie P. Maška.
Article