By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"knihovnice" » "knihovnicka", "knihovne", "knihovnach"
1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 11, 2010, č. 5, květen, s. 18-19
Annotation: Odpovědi J. Benešové na otázky o práci knihovnice a čtenářství; připojena úvodní biografická poznámka (s. 18).
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 2, únor, s. 46-47.
Annotation: Krátká divadelní hra - dialog knihovnice se čtenářem.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 245, 25. 10., s. 5
Annotation: Článek o prostředí antikvariátu a o návštěvě venkovské knihovnice.
Article
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [47], 2015, č. 2, 6. 1., s. 19; č. 3, 13. 1., s. 19
Annotation: Anketa, ve které odpovídají knihovnice z různých knihoven.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 4, s. 149
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 56-[57]
Annotation: Dětská vzpomínka na knihovnu.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 455
Annotation: Rozhovor s knihovnicí D. Vyorálkovou.
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 33, 2019, č. 3, s. 39-40
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 57, 2020, č. 2, březen/duben, s. 20
Annotation: Báseň; s věnováním Pavlíně Havlové.
Article
10
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2015, č. 58 (4), s. 21
Annotation: Biografická poznámka o knihovnici u jejího textu Píseň ledňáčka.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 219, 24. 9., s. 5
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 14, 2017, č. 3, s. 66
Annotation: Medailon.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 12, s. 459
Annotation: Vzpomínka.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 5, 18. 5., s. 188
Annotation: Nekrolog knihovnice L. Vášové.
Article
15
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [12], 2003, č. 3
Annotation: Nekrolog N. Ježkové.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 17. 11. 2015
Annotation: Rozhovor s K. Englerovou o knihovně Statenice.
Article
17
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 7, 12. 7., s. 434-437
Annotation: Článek o první mapě Čech, již vytvořil M. Klaudyán, se do jisté míry týká i historie českého tiskařství; připojena je biografická poznámka.
Article
18
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Sv. 62, 2017, č. 1/2, s. 87-88
Annotation: Medailon.
Article
19
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 33, 2019, č. 1, s. 39-40
Annotation: Medailon.
Article