By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 28, 4. 2., s. 2
Annotation: Článek o připravovaném zákoně o knihovnách.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 33, 8. 2., s. 2
Annotation: Článek o přípravě nového knihovnického zákona.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 35, 11. 2., s. 2
Annotation: Článek o připravovaném knihovnickém zákoně.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 39, 15. 2., s. 2
Annotation: Anketa o připravovaném knihovnickém zákoně.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 43, 20. 2., s. 2
Annotation: Anketa o připravovaném knihovnickém zákoně.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 48, 26. 2., s. 2
Annotation: Článek o připravovaném knihovnickém zákoně.
Article
7
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 188 (1345), 12. 8., s. 3
Annotation: Článek o novém knihovnickém zákoně.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 10, říjen, s. 229 - č. 12, prosinec, s. 276-278
Annotation: Článek je komentířem k nově vydanému zákonu o knihovnách.
Article
9
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 22, 2012, č. 3, 10. 9., s. 16-18
Annotation: Článek je věnován proměnám způsobu fungování veřejných knihoven po 2. světové válce.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 263, 12. 11., s. 2
Annotation: Poznámky k soudobému stavu knihovnické legislativy a potřebě jejích změn.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 8, srpen, s. 169-171.
Annotation: Článek interpretuje nově vyšlý zákon, mimo jiné též např. shrnuje vývoj knihovnické sítě po roce 1948.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 112, 13. 5., s. 5
Annotation: Zpráva o připravovaném sjezdu knihovnických pracovníků v Brně.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 8, srpen, s. 171-173
Annotation: Článek F. Novotného se zevrvně věnuje novému knihovníckému zákonu, vysvětluje jednotlivé body a důsledky pro dosavadní knihovnický systém.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 4, duben, s. 73-74
Annotation: Článek. Jak se územní změny a zvýšení pravomoci národních výborů projeví v oblasti knihovnictví.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 34, 8. 2., s. 4
Annotation: Komentář k vývoji československého knihovnictví po roce 1948.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 11, listopad, s. 255-256
Annotation: Rozhovor časopisu Čtenář s pracovníkem ministerstva školství a kultury Františkem Novotným týkající se zákona, územních změn a nového...
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 9, září, s. 207-208
Annotation: Článek se věnuje novým organizačním řádům, podle nichž budou lidové knihovny fungovat.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 9, září, s. 203-205
Annotation: Přetisk zákona o knihovnách.
Article
19
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 170, 25. 7., s. 3
Haló noviny [online]. -- 25. 7. 2019
Annotation: Rozhovor o současné čtenářské gramotnosti, o důležitosti knih v lidském životě, o úloze knihoven a knihovnickém zákoně.
Article