By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- Roč. 8, 1900, č. 211, 16. 9., s. 1-2
Annotation: Nákladem knihkupectví F. Bačkovského začne vycházet odborný časopis České knihovnictví.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 2, 13. 1., s. 42-43
Annotation: Článek.
Article
3
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 7/8, 31. 8., s. 32-35
Annotation: Pokračování studie. 3. Péče o fondy a zařízení klášterních knihoven.
Article
4
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 9, 30. 9., s. 14-16; č. 10, 31. 10., s. 33-36
Annotation: Pokračování studie. 4. Vliv sekularizace klášterů na jejich knihovny.
Article
5
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 11, 30. 11., s. 18-20
Annotation: Pokračování studie. 5. Restituce klášterů a jejich knihoven.
Article
6
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 12, 31. 12., s. 21-22
Annotation: Dokončení studie. 6. Budoucnost klášterních knihoven.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 51/52, 22. 12., s. 8
Annotation: K 80. výročí přijetí zákona československým Národním shromážděním v červnu 1919.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 15. 3., s. 61
Annotation: Glosa o knihovnách vyvolaná vzpomínkou na slogan Březen - měsíc knihy.
Article
9
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 14, 2007, č. 11, 12. 3., s. 100-102
Annotation: Článek o přítomných podobách veřejných knihoven.
Article
10
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 2, 28. 2., s. 27-30; č. 3, 31. 3., s. 30-33
Annotation: Studie. 1. Obecná charakteristika klášterních knihoven.
Article
11
by Jakubíček, Milan, 1923-2014
Published Brno : Univerzitní knihovna, 1971
Annotation: Soupis obsahuje mj. části Výběrové seznamy, Bibliografické letáky, Na pomoc knihovníkům a čtenářům a Ostatní publikace.
Book
12
Published Praha : Městská knihovna, 1971
Annotation: Soupis zahrnuje významné knihovny celého světa.
Book
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 53, 1973, č. 17, 20. 1., s. 5
Annotation: O akcích pořádaných lidovými knihovnami.
Article
14
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 28, 1976, č. 1, s. 46-56
Annotation: Dějiny zámecké kroměřížské knihovny.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 289, 20. 10., s. 4
Annotation: Článek se zabývá stavem českého knihovnictví.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 12, prosinec, 3.-4. s. obálky
Annotation: Krátká próza s knihovnickou tématikou.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 12, prosinec, s. 284-285
Annotation: Krátká próza s knihovnickou tematikou.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 243, 11. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o debatě nad novým knihovnickým zákonem.
Article
19
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 223, 27. 9., s. 4
Annotation: Článek věnující se metodice knihovnické práce.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 3, 1951, č. 1, leden, s. 6-7.
Annotation: Směrnice nové organisace lid. knihoven. Doprovozeno krátkým úvodem.
Article