By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"knihovny" » "knihovna"
1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 188, 18. 8., s. 5
Annotation: O výstavbě školních knihoven.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 214, 18. 9., s. 5
Annotation: Úvaha.
Article
3
In: Venkov. -- Roč. 26, 1931, č. 54, 4. 3., s. 7
Annotation: O počtu a stavu veřejných knihoven v ČSR podle zpráv ministerstva školství a nár. osvěty.
Article
4
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 1, 1945, č. 4, 17. 10., s. 6-8
Annotation: Článek o historii a současném stavu zámeckých knihoven.
Article
5
online
In: iRozhlas [online]. -- 9. 1. 2014
Annotation: Článek o pouličních knihovnách v Česku; připojen audiozáznam reportáže.
Article
6
online
In: iRozhlas [online]. -- 1. 10. 2015
Annotation: Článek o otevření nádražní knihovny v Přerově; připojen audiozáznam reportáže.
Article
7
In: Česká osvěta. -- Roč. 11, 1915, č. 5, květen, s. 97-102; č. 6, červen, s. 121-124; č. 7, červenec, s. 147-150; č. 8, srpen, s. 175-178
Annotation: Článek o českých lidových knihovnách.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 281, 8. 12., s. 10-11
Annotation: Fejeton.
Article
9
by K
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 223, 23. 9., s. 4
Annotation: O jednotlivých knihovnách a jejich plánech.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 6, červen, s. 157.
Annotation: Podmínky soutěže a kategorie, v níž budou hodnoceny.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 9, listopad, s. 157-161.
Annotation: Shrnující článek o vývoji a stavu sovětského knihovnictví.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 2, únor, s. 42-43.
Annotation: Článek popisuje různé typy knihoven, které se vyskytují v závodech (odborné, smíšené, oborové aj.).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 6, 8. 1., s. 5
Annotation: Zpráva o zahájení provozu první pražské pojízdné knihovny.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 10, říjen, s. 296-297
Annotation: Článek.
Article
15
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 23, 2013, č. 3, 18. 9., s. 28
Annotation: Zpráva o 60. výročí vzniku Knihovny knihovnické literatury.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 134, 6. 6., s. 5
Annotation: Komentář k počtu a vybavenosti lidových knihoven i domácích knihoven/knihovniček.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 70, 24. 3., s. 4
Annotation: Poznámka.
Article
18
In: Úhor. -- Roč. 7, 1919, č. 9, s. 113-116
Annotation: Návod na uspořádání a provoz knihoven v poválečné době.
Article
19
In: Úhor. -- Roč. 27, 1939, č. 8, 21. 10., s. 153-154
Annotation: O jejím zařízení s údaji o počtu čtenářů, kteří budou obslouženi.
Article
20
In: Časopis českého studentstva. -- Roč. 3, 1891, č. 3, 5. 2., s. 51
Annotation: Zpráva o tom, bude-li uskutečněno ministerské nařízení, že každý student bude platit l zl. za používání knihovnických služeb, budou studenti...
Article