By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"knihovny pro děti" » "knihovna pro děti", "knihovny v děti", "knihy pro děti"
1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 9, s. 1439-1440
Annotation: Zpráva o fungování Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež v Praze, jejím založení v r. 1919 a postupném růstu knihovního fondu.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [15], 2006, č. 1
Annotation: Článek o dětském čtenářství, o faktorech, které jej ovlivňují.
Article
3
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 1
Annotation: Článek se věnuje projektům, které podporují dětské čtenářství.
Article
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 18, 2017, č. 8, srpen, s. 3
Annotation: Zpráva o plánovaných akcích v jičínské knihovně.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 184-186
Annotation: Článek o aktivitách a akcích dětského oddělení Husovy knihovny v Říčanech.
Article
6
In: Úhor. -- Roč. 28, 1940, č. 2/3, 6. 3., s. 54
Annotation: K dvacetiletému jubileu dětské knihovny, založené: Suk Václav František.
Article
7
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 20, 2016, č. 1, 19. 1.
Annotation: Studie se zabývá dějinami československého knihovnictví; mj. se věnuje vlivu Mnichovské dohody na knihovnictví, cenzuře, čítárnám a oddělením...
Article
8
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 56, 2020, č. 5, září/říjen, s. 3
Annotation: Úvaha nad funkcí a provozem malých knihoven na příkladu Bohuslavic u Kyjova.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 329
Annotation: Zpráva o aktivitách Městské knihovny v Nové Pace ve vztahu k dětským čtenářům a o spolupráci ze základními školami.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 178, 3. 8., s. 10
Annotation: Článek o rekonstrukci hlavní budovy Městské knihovny v Praze a o otevření nových poboček na Letné a v Malešicích.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 5, květen, s. 26
Annotation: Zpráva o obsahu dubnových a květnových novin B. Procházky.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [14], 2005, č. 4
Annotation: Rozhovor s M. Čápovou a H. Hanáčkovou o jejich aktivitách zaměřených na rozvoj dětského čtenářství.
Article
13
online
Webarchiv
In: Impulsy [online]. -- ISSN 2336-727X. -- Roč. 4, 2018, č. 1
Annotation: Článek o Oddělení pro mládež Městské knihovny v Třinci a uspořádání knižního fondu v tomto oddělení.
Article
14
In: Úhor. -- Roč. 12, 1924, č. 5, s. 65-68
Annotation: Saračenka je vila v Riegrových sadech v Praze, kde zásluhou prof. F. V. Suka byla zřízena dětská knihovna, spravovaná Společností přátel literatury...
Article
15
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [10], 2001, č. 3
Annotation: Článek o projektu "Kde končí svět" Klubu dětských knihoven SKIP.
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 24
Annotation: Článek o setkání dětských knihovníků a náplni setkání v Městské knihovně v Hodoníně.
Article
17
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 23, 2014, č. 4
Annotation: Rozhovor s předsedkyní "Klubu dětských knihoven" H. Šlesingerovou o aktivitách zaměřených na rozvoj dětského čtenářství.
Article
18
online
online
online
online
Webarchiv
Webarchiv
Webarchiv
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 18, 2009, č. 3; č. 4; Roč. 19, 2010, č. 1; č. 2
Annotation: Článek o historii Klubu dětských knihoven a o jeho aktivitách podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 167-168
Annotation: Článek o historii a současnosti Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež, která je od roku 1953 součástí Pedagogické knihovny J. A. Komenského.
Article