By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 18/19, 2013, červen, s. 55-67
Annotation: Studie.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 4, s. 40-45
Annotation: Autorka od vzniku písma a prvních podob knih míří k začátkům knihtisku a knihtisku jako průmyslovému oboru. Pozornost věnuje mj. vnější úpravě...
Article
3
In: Telegraf. -- Roč. 2, 1930, č. 41, 19. 2., s. 2
Annotation: O vzrůstu počtu vydávaných knih od jedné knihy ročně do dnešní doby.
Article
4
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 7, 1931/1932, s. 20
Annotation: Typografie.
Article
5
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 12, 1940, č. 1/2, 1. 3., s. 112-120
Annotation: O technickém vývoji českého knihtisku v 19. století a o českém přínosu v reprodukční a grafické technice.
Article
6
In: Moravské noviny. -- Roč. 16, 1864, č. 29, 8. 4., s. 115
Annotation: Právě vydané 13. číslo toho typografického listu vyšlo v nové úpravě a s novým rozšířením programu, an se v listu tomto nyní i xylografií...
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 3, 1863, č. 188, 13. 8., s. 2
Annotation: Oznámení, že bude vycházet výše jmenovaný časopis pro knihtiskařské umění.
Article
8
In: Krok. -- R. 1821, č. 3, s. 142-143
Annotation: K prvopočátkúm výroby papíru v Čechách.
Article
9
In: Hlas. -- Roč. 2, 1863, č. 241, 1. 9.
Annotation: Začne vycházet 1. října 1863.
Article
10
11
In: Bibliofil. -- Roč. 11, 1934, č. 4, duben, s. 65-67; č. 7, září, s. 129-131
Annotation: Morava zaujímá v dějinách knihtisku významné postavení. Tehdejší knihtiskaři většinou neměli stálého sídla, za svým povoláním cestovali...
Article
12
In: Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen. -- Roč. 5, 1782, sv. 5, s. 228-262
Annotation: V tomto článku Dobrovský rozvádí a podrobněji odůvodňuje thema, jímž se povšechně obíral už ve své "Böhmische und Mährische Literatur"...
Article
13
In: Vitrinka. -- Roč. 4, 1926/1927, č. 1, říjen 1926, s. 8-10
Annotation: Z historie knihy tištěné, též o: špalíčková kniha, která je přechodem mezi rukopisnou a tištěnou knihou.
Article
14
In: Schönfeldské noviny. -- R. 1788, č. 3, 19. 1., s. 17
Annotation: Je povoleno přetiskovat knihy vyšlé v cizině.
Article
15
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 11, 1987, s. 511-514
Annotation: Referát o konferenci konané 4. září 1986 (usp. Muzejní a vlastivědná společnost, SVK, Moravské muzeum v Brně).
Article
16
In: Neue Litteratur. -- R. 1771, č. 9, 5. 10., s. 129-135; č. 14, 9. 11., s. 209-213; č. 18, 7. 12., s. 273-279
Annotation: Autorství podle studie Arnošta Krause Pražské časopisy 1770-1774, str. 30.
Article
17
In: Vitrinka. -- Roč. 9, 1932, č. 3, duben, s. 96-102; č. 4, červen, s. 147-151
Annotation: Historie jesuitské knihtiskárny zvané impressí, která byla založena kolem r. 1632. - Pramenem údajů byla autorova vlastní kniha Dějiny českého...
Article
18
In: Vitrinka. -- Roč. 10, 1933/1934, č. 2, březen 1933, s. 55-59
Annotation: Z historie knihtiskárny, která byla v klášteře v Emauzích asi v l. 1679-1688.
Article
19
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 18/19, 2013, červen, s. 142-143
Annotation: Referát o výstavě "A nebudete muset chodit za rabínem", která byla otevřena v Židovském muzeu v Praze do 28. 2. 2013.
Article
20