By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 281, 1. 12., příl. Víkend, s. 28
Annotation: Krátký přehledový článek o českém i překladovém komiksu v roce 2012.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 205, 1. 9., příl. Orientace, s. v
Annotation: Esej o vlivu náboženství a mytologie na tvorbu komiksových příběhů.
Article
4
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 18, 2012, č. [9], 28. 8., s. 64-67
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 8, 2012, č. 3 (53), 23. 4., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 41-45
Annotation: Článek o českém komiksu, komiksových výstavách, festivalech a publikacích, mj. ke kritické reflexi komiksu v Česku.
Article
7
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 11, 27. 10., s. 22-23
Annotation: Přehled různých přístupů k adaptaci Bible.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 270, 20. 11., s. 26
Annotation: Rozhovor s editorem knihy 1100 komiksů, které musíte přečíst, než zemřete.
Article
9
by Prokůpek, Tomáš, 1975-
Published Praha : Plus, 2013.
Annotation: Chronologický přehled 1001 komiksů mapuje zásadní komiksová díla z celého světa; české vydání je doplněno o deset vybraných českých komiksů.
Book
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 1, 2. 1., příl. Salon, č. 853, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 1, s. 20-22
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 159, 9. 7., příl. Magazín Právo, s. 18-19
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 89, 15. 4., s. 5
Annotation: Kritika obrázkových seriálů cizích i domácích v časopisech Junák a Vřed.
Article
14
15
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 13, 2014, č. 19, 7. 5., s. 48-52
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 25, 2014, č. 42, 14.-20. 10., příl. Domů, s. C-D
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství u příležitosti vydání komiksu. Na s. D je otištěna ukázka.
Article
17
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [1], 2015, č. [8], srpen, s. 50-56
Annotation: Rozhovor s komiksovým scenáristou žijícím v USA. S ukázkami z jeho komiksů.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 150, 29. 6., s. 8
Annotation: Komentář na téma komiksu "Čtyřlístek".
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 127, 1. 6., s. 6
Annotation: Článek o nekvalitních komiksech, zvl. těch otiskovaných v Právu lidu.
Article
20
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 7, 1965, č. 22, 28. 5., s. 7
Annotation: Odpověď na otázku čtenáře Jaká je historie "comics"?
Article