By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pozor!. -- Roč. 1, 1848, č. 12, 26. 8., s. 47; č. 13, 27. 8., s. 51-52; č. 14, 28. 8., s. 53-54
Annotation: Autor úvahy rozvíjí svůj výklad vycházející z názoru, že jde o blud, který má být označen ve světle pravdy, nikoliv však potírán násilím,...
Article
2
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [344]-[346]
Annotation: Komentář k zásahu státní policie proti demonstracím v Československu na konci roku 1988, datováno 5. 2. 1989.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 45, 23. 2., s. 1 a 10
Annotation: Komentář ke komunistickému návrhu zákona o "ochraně českého jazyka jako nedílné součásti státní a národní identity".
Article
5
In: Červen. -- Roč. 3, 1920/1921, č. 34, s. 405-407
Annotation: Výzva. Provolání, v němž poukazuje na pokyny 3. internacionály k vytvoření jednotné komunistické strany.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 240, 19. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o poměru ideologie a náboženství.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 222, 27. 9., s. 1
Annotation: Úvaha o poměru dvou světonázorů.
Article
8
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 20, 16. 5., s. 10
Annotation: Přetisk Čapkova článku z roku 1924.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 1, 1. 1., s. 1
Annotation: Úvodník - novoroční politická agitace.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 47, 25. 2., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
11
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [15], zima 1983, s. [11]-[13]
Annotation: Úvaha o letech šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých. Štogr se zamýšlí nad skutečnou politickou a společenskou realitou a uvažuje o duchovním...
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 16, 22. 4., s. 3
Annotation: Politická úvaha o "výhodách" komunismu; s poznámkou Z úvahy pro Rádio Svobodná Evropa, 26. 1. 1974.
Article
14
In: Für Kalobiotik. -- Roč. 3, 1847, č. 11, s. 41-42
Annotation: Budou-li se společenské poměry vytvářet v duchu pravého humanismu, odpadne nadvláda jedněch nad druhými a nastane vláda pravého komunismu.
Article
15
In: Haňťa press. -- R. 1989, č. 2, 5. 5., s. 4-6
Annotation: Komentář původně psaný pro časopis Die Zeit, datováno: Praha, duben 1989.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 4, s. 241-263
Annotation: Studie o ovládnutí knižního trhu Komunistickou stranou na konci 40. let 20. století; zejména na Slovensku.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 40, 29. 9., s. 2
Annotation: Stanovisko k polemice, vyvolané prohlášením S komunisty se nemluví.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 213, 4. 8., s. 2
Annotation: O zobrazení komunisty v próze od Února do dneška.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 77, 30. 3., s. B9
Annotation: Článek k novému vydání kultovní hudební nahrávky.
Article