By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1956, č. 301, 28. 10., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 245, 19. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o tom, co by se stalo, kdyby komunisté získali 51 procent ve volbách, jak doufají.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 251, 26. 10., s. 1
Annotation: Úvaha o tajemnosti komunistické strany.
Article
5
In: Aktiv. -- ISSN 2336-3185. -- Roč. 1, 1945, č. 1, s. 38-39
Annotation: Kritické poznámky k soudobé komunistické levici a k neschopnosti pravice reagovat na aktuální dění věcně a kriticky.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 51, 17. 12., s. 1212-1213
Annotation: Soubor dopisů A. Zápotockého svým dětem. Otištěno k autorovým nedožitým 75. narozeninám.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 63
Annotation: Dopis levicového zaměření.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 36, 9. 9., s. 1
Annotation: Nepodepsaný komentář k přetištěnému nepodepsanému článku Co s Obrys-kmenem?, kritizujícímu mj. články Zd. Hrabici.
Article
9
Published Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra, 1964.
Annotation: S úvodem (s. 5-98) obsahujícím kapitoly Tiskové právo československé v letech 1918-1938, Vývoj cenzurní praxe v letech 1918-1938, Zastavování...
Book
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 49, 3. 12., s. 7
Annotation: Reportáž z týdenního pobytu ve Vídni; s mezititulky Naši v cizině aneb "učitelé národů", Monarchistická nostalgie vídeňských dědečků...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 38, 1958, č. 249, 8. 9., s. 1
Annotation: Medailonek J. Fučíka.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 36, 4. 9., s. 844-845
Annotation: Vzpomínka na Julia Fučíka při příležitosti 15 let od jeho úmrtí.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 36, 4. 9., s. 845
Annotation: Báseň o Juliu Fučíkovi při příležitosti 15 let od jeho úmrtí.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 37, 11. 9., s. 883-884
Annotation: Stať k výročí 15 let od úmrtí Julia Fučíka.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 54, 23. 2., s. 1
Annotation: Redakční medailon - úvodník.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 19, 7. 5., s. 444-445
Annotation: Vzpomínka na komunistického novináře a redaktora.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 211, 8. 9., s. [1]-2
Annotation: Vzpomínka na J. Fučíka.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [64], 1948, č. 210, 8. 9., s. 3
Annotation: Medailon J. Fučíka.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 279, 30. 11., s. 2
Annotation: Článek jako reakce na článek Rudého práva z 16. 11. pod názvem Několik velkých otazníků. Zmíněn Jaroslav Stránský - zdůrazněno, že není...
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 41, 18. 2., s. 5
Annotation: Článek o zemřelém novináři a redaktoru anarchistického a komunistického tisku, mj. Rudého práva.
Article