By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 9, 28. 2., s. 3-4; č. 10, 7. 3., s. 6-7
Annotation: Obecná úvaha o úloze umělecké a literární tvorby.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 87, 12. 4., s. 3
Annotation: Báseň, otištěná k úmrtí V. Nezvala.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 50, 10. 12., s. 1
Annotation: Úvodník o "stranickosti" jako hlavním požadavku.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. 122-123
Annotation: Komentář k československému kalendáři na rok 1988 a v něm zvýrazněným státním svátkům a významným dnům.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 37, 13. 2., s. 2
Annotation: Fejeton kritizující komunistickou propagandu.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 43, 20. 2., s. 4
Annotation: Fejeton kritizující komunistický tisk.
Article
7
In: Jazyk v sádře. -- S. 35-37
Annotation: Doslov využívající text Petra Fidelia Zrcadlo komunistické řeči otištěný v Kritickém sborníku 4/94; s autorovým úvodem.
Book Chapter
8
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 7, 1957, č. 36, 5. 9., s. 5
Annotation: Vzpomínka na školení funkcionářů Komsomolu v Modřanech.
Article
9
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 2, [březen], s. 11-12
Annotation: Zamyšlení nad článkem Čekají nás veliké úkoly otištěným v Rudém právu 18. 2. 1989. Článek se vrací ke komunistickému programu z 20. let...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 262, 21. 9., s. 6
Annotation: O redakčním jádru předválečného Rudého práva k 35. výročí jeho vzniku, mj. I. Olbrachtovi; s výběrem názorů některých redaktorů na tisk...
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 63, 14. 3., s. 4
Annotation: Článek spisovatele F. Kožíka, podávající očité svědectví o masakru v Katyni. Článek je nepřiznaným výsledkem nátlaku StB na Kožíka.
Article
12
13
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 2, s. 85-93
Annotation: Polemická reakce na esej J. Vrány [=Kučera, Rudolf] "Síla ideologické fikce" (in: Kritický sborník č. 2/1982); autor nesouhlasí s Vránovým tvrzením,...
Article
14
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 3, s. 15-29
Annotation: Esej vycházející ze srovnání Orwellovy dystopické fikce "1984" a společensko-politické reality normalizačního Československa; působení oficiální...
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. [84]-90
Annotation: Studie; připojena bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 255, 14. 9., s. 3
Annotation: Úvaha - vyznání.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 212, 7. 9., s. 2
Annotation: Článek o J. Fučíkovi k 9. výročí jeho úmrtí.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 213, 6. 9., s. 3
Annotation: Báseň o J. Fučíkovi, otištěná k 15. výročí jeho úmrtí.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 212, 7. 9., s. 4
Annotation: Článek o J. Fučíkovi k 9. výročí jeho úmrtí.
Article
20
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 35, 1953, č. 4, listopad, s. 236
Annotation: Zpráva o reflexi díla a osobnosti Julia Fučíka ve Francii
Article