By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 278, 28. 11., příl. Pátek, č. 48, s. 6-13
Annotation: Rozhovor.
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 11. 2014
Annotation: Povídka z připravované knihy vzpomínek českých osobností na dospívání před rokem 1989; s úvodní poznámkou a poznámkou ke knize.
Article
3
by Krůta, Miroslav, 1943-
Published Praha : Uvnitř, 2021.
Annotation: Autobiografická kniha příběhů z doby komunismu; s autorovou předmluvou (s. 5-7) a "Významovým slovníkem bolševických, archaických a jinak nesrozumitelných...
Book
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 199, 25. 8., s. A11
Annotation: Fejeton o střetu J. Mašínové s příslušníkem StB v roce 1977 v pravidelné rubrice Trilobit.
Article
5
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 25, 2014, č. 46, 13. 11., s. 21-23
Annotation: Rozhovor zejm. o organizování studentské demonstrace 17. listopadu 1989.
Article
6
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 1, 2003, č. 1, 10. 11.
Annotation: Úvodník, ve kterém se autor zamýšlí nad aktuálností jím zvoleného tématu čísla.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 240, 13. 10., příl. Ona Dnes, č. 41, s. 10-15
Annotation: Rozhovor; mj. o organizování studentských demonstrací v roce 1989 a o knize deníkových zápisků o 80. letech. Připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 268, 15. 11., s. 16
Annotation: Esej; na s. 14-15 je otištěna mapa československého disentu.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 233, 4. 10., příl. Scéna, s. B5-B6
Annotation: Rozhovor; mj. o spisovatelově pobytu v Československu před rokem 1989. Připojena biografická poznámka "V pěti bodech".
Article
10
by Djilas, Milovan, 1911-1995
Published Praha : Academia, 2019.
Annotation: Monografie představuje analýzu a kritiku komunistických ideových a ideologických východisek; s redakční poznámkou (s. [221]).
Book
11
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Úvodník o čtenářské kultuře a nakupování knih v dobách komunistického režimu.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 13, 27. 3., s. 297-299
Annotation: Studie o socialistické literatuře a literární teorii.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 98, 26. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 38, 19. 9., s. 6-7
Annotation: Překlad čínské stati o nutnosti potírání protistranických živlů v literatuře a umění.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 302, 29. 12., s. A12
Annotation: Rozhovor; převážně o politice a současné české společenské atmosféře. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Jiří Stránský".
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 5, 7. 1., s. A10
Annotation: Fejeton o komunistickém režimu a soudní při P. Placáka o odškodnění za zatčení před rokem 1989.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 249, 25. 10., s. A4
Annotation: Článek k žádosti J. Hutky o odškodnění za nezákonnou vazbu v roce 1977.
Article
18
by Ryneš, Václav, 1939-
Published Praha : Pavel Káňa - vydavatelství Knihař, 2016.
Annotation: Bilanční vzpomínky na padesátá léta a životní osudy přátel z okruhu křesťanského a demokratického seskupení z období totality; s Přílohou...
Book
19
20
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 5. 10., Literární a výtvarná příl., s. I-II, VII
Annotation: Rozhovor s písničkářem K. Soukupem o undergroudové kultuře, životě v komunistickém režimu a životě v exilu.
Article