By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 5, 1994/1995, č. 3, leden 1995, s. 76-81
Annotation: Studie vycházející z díla: Ražnikov Vladimir.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 43, 15. 10., s. 7
Annotation: Referát na experimentální rozhlasové dílo "Hra na uši".
Article
3
In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. -- ISSN 1802-8918. -- R. 2011, č. 10, s. 42-57
Annotation: Studie s kapitolkami: I. konceptualismus v úzkém (radikálním) smyslu: pokus o definici, II. (Radikálně) konceptuální literární výkon: Borges,...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 39, 17. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor o zvukové kompozici "Hra na uši" J. Adámka, která je inspirována texty J. Valocha.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 5, listopad, s. 677-680
Annotation: Studie o zpochybnění avantgardních kategorií originality a mimeze v pozdním surrealismu a jejich nahrazení principem přivlastnění (přivlastnění...
Article
6
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 6, 2010, č. 5, květen, s. 1
Annotation: Úvodník k číslu, které přináší ukázky z evropského literárního baroka a manýrismu (doplněno medailonky autorů a překladatelů). Shrnuto...
Article