By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 145, 5. 6., odpolední vydání, s. 6
Annotation: Causerie o břemeni korespondence, jež stíhá veřejné osobnosti.
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 69, 10. 3., s. 3
Annotation: Autor si stěžuje na nemožnost opatřit si korespondenci jisté slavné české spisovatelky, ne příliš dávno zemřelé; zjistil, že "z nemístné...
Article
3
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 101, 2016, č. 1, 6. 1., s. [4] - č. 31, 2. 11., s. [4]
Annotation: Otisk Husových dopisů podle vydání B. Mareše z r. 1911; za každým dopisem je připojen Marešův komentář. Za posledním textem Doslov (vydavatele...
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [10], prosinec, s. [102]-[104]
Annotation: Dopis J. Seiferta zasedání Koordinačního výboru tvůrčích uměleckých svazů a členů ÚV těchto svazů z konce r. 1969.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 2, s. 221
Annotation: Poznámky k ediční řadě "Paměti, korespondence, dokumenty" nakladatelství SNKLHU.
Article
6
In: Národní listy. -- Roč. 51, 1911, č. 257, 17. 9., s. 9
Annotation: O oprávněnosti uveřejňování korespondencce spisovatelů.
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 338, 8. 12., s. 13
Annotation: O důležitosti osobní korespondence pro biografickou práci o literárně sledovaných osobnostech.
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [41]-[42]
Annotation: Dopis kolegovi, který se preventivně sklonil před cenzurou.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 73-78
Annotation: Ukázka z dopisů Rudolfa Battěka, který si od roku 1980 odpykával trest za podvracení republiky; jedná se o souhrn gnómických glos a aforismů.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 6-7
Annotation: Povídka laděná jako fiktivní dopis.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 31, 5. 2., s. 4
Annotation: Úryvky z korespondence a děl B. Němcové včetně ukázky rukopisu.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 47, 25. 2., s. 9
Annotation: Článek přináší pět krátkých vzájemných dopisů Al. Jiráska a Ant. Sovy, zaštítěné výkladem Dr. Karla Dobeše.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 4, 27. 1., příl. Kmen, č. 4, s. 2
Annotation: Sloupek o významu korespondence spisovatelů pro postižení jejich osobností.
Article
15
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 45, 15. 2., večerní vydání, s. 9-10
Annotation: Úvod charakterizující tehdejší postavení: Němcová Božena a její dopis manželovi z 13. 6. 1857.
Article
16
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 35, 1926, č. 5/6, květen/červen, s. 44-45
Annotation: O snaze vydat korespondenci: Grotius Hugo. Výzva k oznámení nějakých jeho rukopisů, jestli se u nás nalézají.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 50, 1910, č. 220, 11. 8., s. 1
Annotation: O dopisech: Němcová Božena adresovaných synu Karlovi, které byly uveřejněny v: Besedy Času.
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 49, 1909, č. 54, 23. 2., s. 1
Annotation: O třech listech: Čech Svatopluk adresovaných "Zpěvačce ruské písně"; ve fejetonu jsou otištěny.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 51, 1911, č. 180, 2. 7., s. 9
Annotation: O německém listu: Němcová Božena z 20. 2. 1858; list je zde přeložen do češtiny a jsou vysvětleny okolnosti jeho vzniku.
Article
20
In: Národní listy. -- Roč. 51, 1911, č. 239, 30. 8., s. 1-2
Annotation: Otištěny dva dopisy: Němcová Božena synu Karlovi; první ze 14. prosince 1856, druhý z 31. července 1858.
Article