By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2001, č. 10, říjen, s. 6
Annotation: Odpovědi na otázky o významu krajanského hnutí a tisku; vyvoláno rozhodnutím ministerstva zahraničí dále nepodporovat časopis Český dialog...
Article
2
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 26, 1938, č. 51, 2. 3., s. 5
Annotation: O československé menšině v Polsku a jejím životě. Masarykův den československého zahraničí.
Article
3
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 26, 1938, č. 52, 3. 3., s. 2
Annotation: O životě Čechoslováků v Brasilii u příležitosti V. Masarykova dne. Masarykův den československého zahraničí.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 121, 24. 5., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
5
In: Světozor. -- Roč. 32, 1931/1932, č. 34, 26. 5. 1932, s. 547
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Kalendář československého exilu (Mnichov). -- R. 1974, s. 100-101
Annotation: Stať ke 100. výročí časopisu (od 1965 jako Newyorské listy); též o jeho evropské mutaci (od 1972).
Book Chapter
7
In: Pražský večerní list. -- R. 1849, č. 190, 29. 8., s. 969-970
Annotation: Podává seznam krajanů působících u cizích divadel.
Article
8
In: Lípa slovanská. -- Roč. 1, 1848, č. 6, 19. 10., s. 24
Annotation: Proti obviněním pisatele K. V. v č. 2, 7, 5. 10., kterými napadl lvovské Čechy za domněle neslovanskou politiku, lajdáctví aj. nešvary. Podepsáno...
Article
9
In: Lípa slovanská. -- Roč. 1, 1848, č. 2, 5. 10., s. 7
Annotation: Stížnost na neslovanské vystupování českých úředníků. Viz proti tomu obranu Lvovských Čechů č. 6, 24, 19. 10.
Article
10
In: Divadelní listy. -- Roč. 3, 1882, č. 10, 4. 3., s. 84-85
Annotation: O pěveckých úspěších Kalašové v Americe; o jejích stycích s americkými Čechy.
Article
11
In: Divadelní listy. -- Roč. 3, 1882, č. 21, 20. 5., s. 173
Annotation: O českých ochotnických představeních v Chicagu, Omaze a Wahoo.
Article
12
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 284, 4. 12., s. 7
Annotation: Přetisk poučení psaného strašně zkomoleným českým jazykem. Bohemien.
Article
13
In: Čas. -- Roč. 16, 1902, č. 308, 9. 11., s. 6
Annotation: O některých českých časopisech.
Article
14
In: Čin. -- Roč. 1, 1929/1930, s. 385
Annotation: O poměru našeho krajinského tisku k literatuře.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 37, 13. 2., s. 1-2
Annotation: Fejeton k příchodu volyňských Ćechů do republiky.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 62, 14. 3., s. 1-2
Annotation: Fejeton.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 295, 25. 12., s. 17
Annotation: Článek o krajanech v Jižní Africe.
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 59, 1919, č. 301, 25. 12., s. 9
Article
19
In: Beseda učitelská. -- Roč. 17, 1885, č. 3, 15. 1., s. 35
Annotation: Zpráva o jubileu jmenovaných chorvatských časopisů; mj. připomínka, že do nich přispívají i Čechové působící v Chorvatsku.
Article
20
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 137, 21. 5., s. 3
Annotation: O návštěvě amerických krajanů v Praze.
Article